IX. Konferencja dla Budownictwa

Zagadnienia tematyczne

bull3   Ocena i prognoza sytuacji makroekonomicznej
bull3   Sytuacja w budownictwie
bull3   Prognoza budownictwa mieszkaniowego
bull3   Prognoza rynku pracy
bull3   Rachunek kosztów cyklu życia budynku
bull3   Dodatkowa parametryzacja wyrobów budowlanych
bull3   Zmiany w Rozporządzeniu 305/2011 (UE) i w ustawie o wyrobach budowlanych
bull3   Profesjonalna dystrybucja
bull3   Raport „Standardy rzetelności kupieckiej w systemie podatkowym”
bull3   Gdzie i jak branża materiałów budowlanych może wspierać sferę publiczną oraz lokalne społeczności?
bull3   Jak skutecznie pozyskiwać i motywować wartościowych pracowników w dobie hiperkonkurencji?

Okrągły stół z inspektorami nadzoru budowlanego

Debata wieczorna: Eurowstąpienie albo II liga – perspektywy dla Polski w zmieniającej się UE

Folder informacyjny IX Konferencji dla Budownictwa

 

O konferencji

Czasem warto oderwać się od bieżących problemów, od ciągłych starań o większy udział w rynku, o lepszy wynik finansowy. Czasem warto poświęcić czas na refleksję, na spojrzenie z dystansu, na zgłębienie zjawisk i problemów, które tylko pozornie wydają się odległe od dylematów naszej pracy, od ciągłej gonitwy za doraźnym sukcesem. Czasem warto się zatrzymać, aby zobaczyć, zrozumieć i odpowiedzieć sobie samemu na kilka ważnych pytań. Taką możliwość daje Konferencja dla Budownictwa.

Konferencja od 8 lat konsekwentnie oferuje więcej niż tylko wiedzę specjalistyczną, oczywiście też potrzebną. Umożliwia, poprzez spotkania z wybitnymi naukowcami i ekspertami, poznanie kluczowych problemów makroekonomicznych, społecznych, czy globalnych. Podobnie będzie na IX Konferencji dla Budownictwa. Analizy i prognozy gospodarcze przedstawi prof. Witold Orłowski. Ale wiedza makroekonomiczna prowokuje do pozornie banalnego pytania. Czy dostępne publicznie dane są wystarczające dla opracowywania strategii firmy i prowadzenia biznesu?  Mówić o tym będzie Dyrektor Departamentu. Statystyki NBP Józef Sobota, a w panelu obok przedsiębiorców weźmie udział prof. Krzysztof Obłój.

W kontekście coraz trudniejszego rynku pracy Dyrektor Instytutu Polityki Społecznej UW prof. Jacek Męcina przedstawi przygotowany specjalnie dla uczestników Konferencji raport o sytuacji i prognozach zmian na rynku pracy. Podyskutujemy również, a raczej posprzeczamy się,o sposobach utrzymania kompetentnych, wartościowych pracowników.

Tradycją pierwszego dnia Konferencji są wieczorne debaty przy lampce wina. Temat tegorocznego spotkania jest bardzo ważny, choć zawiera sporą dawkę pesymizmu: „Eurowstąpienie albo II liga – perspektywy dla Polski w zmieniającej się UE”. Czy nam się to podoba czy nie, jest wysoce prawdopodobne, że Strefa Euro już niedługo (po wyborach w Niemczech) odjedzie. Stworzony zostanie oddzielny budżet wraz z instytucją Ministra Finansów Strefy Euro. Powstaną regulacje ułatwiające współpracę państw w tej strefie, w tym niezbędny z uwagi na różną produktywność gospodarek krajowych mechanizm wsparcia dla stabilności poszczególnych gospodarek.  Instytucjonalnie urzeczywistni się Unia dwóch prędkości, de facto spójnego organizmu Euro i pozostałych, nielicznych, państw wegetujących na przedmieściach. Gdzie wówczas będzie Polska?

Wśród tematów branżowych: prognozy dla budownictwa, dystrybucja materiałów budowlanych z kluczowym pytaniem, czy może się ona stać rzeczywiście profesjonalna. Z tą kwestią bezpośrednio związana jest nasza najnowsza inicjatywa: „Nie wstydzę się tego, co sprzedaję”. Komentować tą inicjatywę będzie prof. Janusz Czapiński – przypomnę profesor jest psychologiem społecznym, a zachowania nabywców są kluczowe dla tej inicjatywy.

A ponadto okrągły stół z inspektorami nadzoru budowlanego, a w efekcie dyskusja o polskich i europejskich przepisach dot. wyrobów budowlanych, czyli co trzeba zmienić w przepisach, aby informacja o wyrobie służyła nabywcom a nie była mitręgą dla producentów.  Proszę też zwrócić uwagę na temat „Koszt cyklu życia budynku”. Powiemy na konferencji, dlaczego to bardzo ważne i potrzebne.

I wreszcie podatki, wyjaśniać będziemy wprowadzone już zmiany, a także projektowane zamierzenia Ministerstwa Finansów.

I jeszcze jedno, wreszcie będzie więcej czasu na pytania i oceny formułowane przez uczestników. W tej informacji nie wymieniam wszystkich tematów, i innych równie znakomitych ekspertów, proszę zajrzeć do programu i przekonać się, że warto.  Warto się spotkać na Konferencji dla Budownictwa.

Do zobaczenia w listopadzie.

Ryszard Kowalski

 

Program

Dzień pierwszy 6 listopada 2017 (poniedziałek)

10.15 – 10.20

Otwarcie Konferencji

SESJE PLENARNE

10.20 – 11.30

Ocena i prognoza sytuacji makroekonomicznej, w tym udziału inwestycji w PKB

Witold Orłowski

Komentarze ekonomistów „Jeden na Jednego”

Jakub Borowski

11.30 – 12.00

Przerwa kawowa

12.00 – 12.30

Sytuacja w budownictwie – uwarunkowania wzrostu

Bohdan Wyżnikiewicz

 

12.30 – 13.00

Prognoza budownictwa mieszkaniowego

Kazimierz Kirejczyk

13.00 – 14.05

Lunch

14.05 – 14.50

Rynek pracy i prognoza zmian – raport

Jacek Męcina

14.50 – 15.25

Jak skutecznie pozyskiwać i motywować Wartościowych pracowników w dobie hiperkonkurencji?

Komentarze „Jeden na Jednego”

15.25 – 15.45

Przerwa kawowa

SESJE RÓWNOLEGŁE

15.45 – 16.30

Rachunek kosztów cyklu życia budynku – nieznane a bardzo ważne dla przemysłu materiałów budowlanych

Niewypłacalność firm – ocena sytuacji i zalecenia

Dodatkowa parametryzacja wyrobów budowlanych – potrzebna czy szkodliwa?

Wprowadzenie: Tomasz Żuchowski

16.30 – 18.00

Okrągły stół z inspektorami nadzoru budowlanego

Dokonane i planowane zmiany w podatkach

Raport „Standardy rzetelności kupieckiej w systemie podatkowym” Komentarze ekspertów:

Jarosław Neneman, Rafał Iniewski,
Jerzy Martini

DEBATA WIECZORNA

21.00

Eurowstąpienie albo II liga.

Perspektywy dla Polski w zmieniającej się UE

Andrzej Bartkowski, Janusz Czapiński, Danuta Hübner, Radosław Markowski, Marek Prawda

Dzień drugi 7 listopada 2017 (wtorek)

SESJE PLENARNE

9.15 – 10.30

Strategia firmy – czy publicznie dostępne dane są wystarczające dla planowania i prowadzenie
biznesu?

Wprowadzenie do panelu:

Józef Sobota

10.30 – 11.40

      Profesjonalna dystrybucja.

  • Hurtownicy i sprzedawcy deklarują: „Nie wstyczę się tego, co sprzedaję”
  • E-commerce: Szansa czy zagrożenie i… komu to potrzebne?

11.40 – 12.10

Przerwa kawowa

12.10 – 12.55

Gdzie i jak branża materiałów budowlanych może wspierać sferę publiczną oraz lokalne społeczności?

12.55 – 14.00

Zmiany w Rozporządzeniu 305/2011 (UE) i w ustawie o wyrobach budowlanych:

  • Propozycje Komisji Europejskiej
  • Propozycje krajowe

Z udziałem: Tomasza Żuchowskiego

14.00 – 14.20

Rekomendacja i zakończenie konferencji

14.00

Lunch