Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa otrzymał od Głównego Inspektora Sanitarnego, do konsultacji, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa otrzymał od Głównego Inspektora Sanitarnego, do konsultacji, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

W odpowiedzi, Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa, przesłał w dniu 12 listopada 2020 r. swoje uwagi,

W linku poniżej projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, oraz uwagi Związku przesłane w odpowiedzi na projekt.

projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia_ 08.10.2020 r..pdf

Uwagi Związku_Główny Inspektor Sanitarny.pdf