Zamówienia publiczne

Ustawa o zamówieniach publicznych powstała jeszcze przed akcesją Polski do UE. Mimo wielu nowelizacji, obowiązujący system zamówień jest nadal przyczyną braku racjonalności, a w sektorze budowlanym często skutkował upadkiem lub poważnymi kłopotami wielu firm. Poprzedni rząd stracił czas na przygotowanie nowego systemu zamówień publicznych. Zostawił w spadku niedobry projekt przygotowany przez UZP, który oczywiście zawiera zmiany wynikające z nowych dyrektyw, ale zachowuje wszystkie przyczyny szkodliwego systemu. Wobec konieczności dokonania harmonizacji do 18 kwietnia 2016 r. jest niezbędne, aby rząd przedstawił teraz wyłącznie nowelizację ustawy, a równocześnie od zaraz powinna się toczyć debata o założeniach roztropnego systemu zamówień publicznych. Przedmiotem naszej dyskusji będą te elementy zamówień publicznych, które mają decydujący wpływ na efektywność inwestycji budowlanych. Ale jest oczywiste, że nie będą one (warunki dla zamówień dot. publicznych inwestycji budowlanych) funkcjonować w próżni, tylko wewnątrz całego systemu zamówień publicznych. Stąd w zakładce „Materiały do debat” znajduje się opracowanie „Nowy system zamówień publicznych – postulaty” odnoszące się do całości problemów zamówień publicznych

W zakładce Materiały do Debat [Zamówienia Publiczne] znajduje się także tekst wprowadzający „Jak zapewnić, aby publiczne inwestycje budowlane były realizowane efektywnie, terminowo i gwarantowały oczekiwany poziom jakości”. Ale nie oznacza to, wręcz nie powinno powodować, że tylko zawarte w nim propozycje mają być przedmiotem debaty. Może istnieją inne, oby lepsze, propozycje. Jeżeli Uczestnicy Forum, poza komentarzami, nadeślą szersze opracowania (debata@dlabudownictwa.pl), te także zostaną zamieszczone we wspomnianej zakładce.