VIII Konferencja dla Budownictwa – program

4. kwietnia 2016 [PONIEDZIAŁEK]

9.50-10.00 Otwarcie konferencji
10.00-10.40 Prognoza makroekonomiczna Janusz  Jankowiak [Główny Ekonomista Polskiej Rady Biznesu]
10.40-11.20 „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” – rola państwa w gospodarce
Niewidzialna ręka rynku a oczekiwania wobec państwa.
Zaangażowanie bezpośrednie, czyli państwo jako właściciel spółek.
Współpraca biznesu z administracją państwową – korzyści i pułapki.
Jakość i stabilność prawa. Zjawisko przeregulowania i jego skutki
V-ce Minister Mariusz Haładyj, komentarz: Andrzej Rzońca
11.20-11.40 Przerwa kawowa
11.40-12.20 Prognoza mieszkaniowaKazimierz Kirejczyk [Prezes REAS sp. z o.o.]
12.20-13.20 Jak rozwiązać problemy mieszkaniowe? – panel
Wprowadzenie: Ryszard Kowalski [Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa] Prowadzenie: Kazimierz Kirejczyk [Prezes REAS sp. z o.o.] Uczestnicy: Kazimierz Smoliński [v-ce Minister Infrastruktury i Budownictwa], Krzysztof Pietraszkiewicz [Prezes Związku Banków Polskich], Jacek Szymankiewicz [V-ce Prezydent Gorzowa Wlk.], Krystyna Danilecka-Wojewódzka [V-ce Prezydentka Słupska]
13.20-14.20 Przerwa: lunch
14.20-15.20 Rola sektora produkcji materiałów budowlanych i budownictwa w gospodarce – premierowa prezentacja wyników raportu branżowego
Produkcja, eksport-import, produktywność, rezerwy mocy.
Struktura sektora budowlanego, tendencje w branżach, specyfika rynku.
Budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, roboty specjalistyczne.
Ekonomiczny model popytu inwestycyjnego na inwestycje budowlane w Polsce.
Prognozy średnioterminowe. Trendy globalne i lokalne.
Wskaźniki finansowe firm budowlanych notowanych na giełdach światowych i GPW.
– Rafał Antczak [członek Zarządu Deloitte Business Consulting SA] 
15.20-16.20 Nie buduj szarej strefy
Czy polskie władze publiczne rzeczywiście chcą ograniczać szarą strefę?
Komu opłaca się utrzymywanie szarej strefy na rynku pracy?
Czy  firmy wykonawcze są w stanie przetrwać bez nielegalnego obniżania kosztów pracy?
Jaki poziom  szarej strefy staje się niebezpieczny dla funkcjonowania gospodarki?
Jakie działania prawne i organizacyjne ograniczą szarą strefę w budownictwie?
Co jest podstawową przyczyną szarej strefy – postawy społeczne czy wady regulacyjne?
Prowadzenie: dr Bohdan Wyżnikiewicz [V-ce Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową].
Uczestnicy: V-ce Minister Mariusz Haładyj [Ministerstwo Rozwoju], Aleksander Łaszek [Główny Ekonomista FOR] V-ce Minister Pracy, V-ce Minister Finansów, Dariusz Stachura [Prezes Zarządu
Termo Organika sp. z o.o.]
16.20-16.40 Przerwa kawowa
16.45-18.15 Sesje równoległe – warsztaty
Segmentacja analogowo-cyfrowa, czyli z jakich ekosystemów pochodzą klienci?
– Marcelin Matusiak [Industrial Team Manager, Business&Social Research, Consumer Experiences GfK]

  • segmenty klienta ze względu na użytkowanie Internetu,
  • charakterystyka segmentów a wpływ na zakupy remontowo-budowlane,
  • klient analogowy i cyfrowy w kontekście komunikacji marketingowej na rynku remontowo-budowlanym,
  • dynamika i kierunki zmian segmentów analogowo-cyfrowych – wyniki badań 2012-2015.

CSR – Odpowiedzialna firma wobec nowych wyzwań – Maciej W. Iwankiewicz [Partner Broad-Reach Marketing and Communication Company}

  • Ludzka twarz biznesu- maksymalizacja zysku a wizerunek firmy
  • CSR w strategiach firm – dotychczasowa praktyka i doświadczenia
  • Odpowiedzialność społeczna w czasach stagnacji gospodarczej.
Zmiany na rynku wyrobów budowlanychTomasz Żuchowski [Podsekretarz Stanu w Min. Infrastruktury i Budownictwa]

  • Systemy oceny zgodności  oraz sposób deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych – projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
  • Skuteczne i efektywne kontrole rynku
  • Propozycje zmian w ustawie o wyrobach budowlanych.
Zmiany w prawie zamówień publicznych Grzegorz Lang [Dyrektor Dept. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwo Rozwoju]

Projekt ust. o umowach koncesji 31.3.16
Uzasadnienie do projektu ust. o um. koncesji na roboty bud.

Ustawa o zamówieniach publicz.

 

19.00 – 20.30 Kolacja
20.45 Konformizm a uczciwość. Jacy obywatele, takie państwo – debata wieczorna
Prowadzenie:prof. dr hab. Andrzej Rychard [Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN]. Uczestnicy: prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki [Instytut Filozofii i Socjologii PAN], prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk [Prorektor Uniw. Warszawskiego], prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński [Instytut Socjologii UW]

5. kwietnia 2016 [wtorek]

9.15-10.15 Menadżerska Triada: zmiana, strategia i przywództwoprof. Krzysztof Obłój [Uniwersytet Warszawski, Akademia Koźmińskiego] Komentatorzy: Tomasz Kruppik [Prezes Zarządu Xella Polska sp. z o.o.], Przemysław Powalacz [Prezes Zarządu Geberit Polska sp. z o.o.], Dariusz Blocher [Prezes Zarządu Budimex SA]
10.15-11.10 Fuzje i przejęcia, czyli zdolność do konsolidacji w budownictwie – ryzyka w tym antymonopolowe. Grupy zakupowe, umowy kooperacyjne, networking.
Fuzje i przejęcia, materiał dod. – A.Fornalczyk
Prowadzenie: prof. dr hab. Anna Fornalczyk [partner-założyciel Comper sp.j, członek Międzynarodowej Rady Programowej – Instytut Konsumenckich Badań Antymonopolowych, Chicago], Edyta Hajtka-Komorowska [radca prawny, wspólnik], Mateusz Oskroba [radca prawny Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy sp.k.]Współpraca między przedsiębiorcami, E.Hajtka
Formy współpracy między przeds., E.Hajtka
11.10-11.25 Przerwa kawowa
11.25-12.05 Rynek finansowy i kapitałowy a rynek budowlany.
Analizy ryzyk przedsięwzięć budowlanych, możliwość i przewidywana skala finansowania, nowe instrumenty i zabezpieczenia. Finansowanie, gwarancje płatności.
Partner debaty – Związek Banków Polskich.
Jacek Furga [Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich]
12.05-13.05 Marnotrawstwo czy bezpieczeństwo. Optymalizacja kosztów
Prowadzenie: Jarosław Paruzel [Dyrektor Generalny Rigips Saint Gobain],
Wprowadzenie: prof. dr hab. Piotr Noakowski [Technische Universitat Dortmund].
Optymalizacja, P.Noakowski
Uczestnicy: Mariusz Ścisło [Prezes SARP], Arkadiusz Rudzki [Dyrektor Zarządzający Skanska Property Poland], Cezary Grzebalski [Technical Quality Manager Skanska Commercial Development Europe], Tomasz Karczmarczyk [Kierownik Kontraktu Budimex SA].
Komentatorzy: Jerzy Szmit [Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa]
– tbc, Tomasz Żuchowski [Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa], 
13.05-14.10 Perspektywy powstania i rozwoju eksportu usług i materiałów budowlanych.
Perspektywiczne kierunki i ograniczenia. Otoczenie prawne a administracja państwowa. Wschód czy Zachód?
Prowadzenie: Jan Styliński [Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa].
Uczestnicy: Jan Mikołuszko [Prezes Zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa, przewodniczący Rady Nadzorczej Unibep SA], Andrzej Czapczuk [Wiceprezes Zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa, wiceprezes zarządu FBI Tasbud S.A.], Tomasz Szuba [Przewodniczący Rady Eksporterów Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa, Prezes Zarządu Tines S.A.], Włodzimierz Jaśniak [twórca „Kompetenzzentrum Polen” w Düsseldorfie, Prezes Metalcoop Handelsgesellschaft mbH]
14.10 – 14.20 Bardzo długie zakończenie konferencji.
14.30 -15.30    Lunch


M
iejsce organizacji konferencji:
THE WESTIN WARSAW, Al. Jana Pawła II 21, 00-854 Warszawa | T. +48 22 450 8000 F. + 48 22 450 8111 | westin.pl

Kontakt organizacyjny
Eliza Kruppik | tel. 606 689 895 | e.kruppik@dlabudownictwa.pl