VIII Konferencja dla Budownictwa, 4-5.04.16 – podsumowanie

4-5 kwietnia w Warszawie odbyła się VIII Konferencja dla Budownictwa. Wydarzenie organizowane przez Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa i Polski Związek Pracodawców Budownictwa przy wsparciu firmy Strabag (partnera Konferencji) to jedno z największych i najważniejszych spotkań branży budowlanej w Polsce.

W tym roku ponad 100 osób związanych z branżą budowlaną w hotelu  Westin Warsaw pojawiło się, aby wysłuchać zaproszonych prelegentów. Wśród wystąpień najwięcej uwagi skupiła prognoza makroekonomiczna Janusza Jankowiaka, Głównego Ekonomisty Polskiej Rady Biznesu, Plan Morawieckiego prezentowany przez wiceministra Mariusza Haładyja z Ministerstwa Rozwoju oraz premierowa prezentacja raportu branżowego dotyczącego roli sektora produkcji materiałów budowlanych i budownictwa w gospodarce, przedstawiona przez Rafała Antczaka, członka zarządu Deloitte Business Consulting SA.

W trakcie Konferencji poruszono także kwestię szarej strefy w gospodarce. Zaproszeni goście analizowali przyczynę powstawania i rozwoju tego zjawiska, a także starali się wypracować możliwe rozwiązania, zarówno na poziomie postaw społecznych, jak i regulacji prawnych.

Mamy nadzieję, że omawiana tematyka i poziom merytoryczny prezentowanych zagadnień, były interesujące dla naszych Gości i zainspirowały ich do przemyśleń.