Uchwalenie ustawy o zmianie ust. o wyr. budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane

W dniu 15.05.2015 Sejm RP uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo Budowlane. Ustawa została przekazana do Senatu, w trakcie prac którego istnieje jeszcze możliwość wnoszenia poprawek.
Jeśli Państwo uznają za stosowne, prosimy o skorzystanie z takiej możliwości i przesyłanie uwag.

Ust. o zm. ust. o wyr. budow. i ust Prawo bud. 15.05.15 -druk 902