Spotkanie Rady Nadzorczej i Członków Związku 07 grudnia 2020 r.

W dniu 07 grudnia 2020 r., w formie online, odbyło się spotkanie Rady Nadzorczej Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa, oraz Członków Związku.

Przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Związku, za ostatnie półrocze, oraz omówione kolejne plany i działania, które Związek zamierza podjąć w najbliższym czasie, m.in. tematy związane z Nadzorem Budowlanym, uczciwą konkurencją, legislacją, zieloną transformacją, dystrybucją środków unijnych, oraz szkolnictwem zawodowym.