Podziękowania dla Ryszarda Kowalskiego – wieloletniego Prezesa Związku

Ryszard Kowalski, który nieprzerwanie od 2002 roku piastował stanowisko Prezesa Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa, którego kadencja wygasła w tym roku, po tych wielu latach współpracy, postanowił nie kandydować na stanowisko Prezesa Zarządu.

„W związku z powyższym chcielibyśmy złożyć ogromne podziękowania Ryszardowi Kowalskiemu za dotychczasową, długoletnią pracę, którą włożył w tworzenie i rozwój Związku. Dziękujemy za coroczne wspaniałe Konferencje dla Budownictwa,  wyrazy szacunku i wdzięczności za ogrom pracy.  Pozostajemy z  nadzieją na dalszą owocną współpracę i wsparcie w działaniach Związku.”

– Jacek Siwiński, przewodniczący Rady Nadzorczej.