Po VII Konferencji dla Budownictwa

Po VII Konferencji dla Budownictwa

Kilka uwag i refleksji przeznaczonych w zasadzie dla tych, którzy na niej nie byli. Ale niestety Ci, którzy byli, też mogą na ten tekst trafić i zauważą wszelkie próby „podkolorowania”, czyli podniesienia oceny konferencji. Dlatego też ograniczę do minimum ocen (choć będą wyjątki). Ale zanim o programie, dyskusjach, warto odnotować coś, co tylko pozornie jest ciekawostką.

Dla uczestników konferencji została przygotowana oficjalna mobilna aplikacja VII Konferencji dostępna w wersji Android i Iphone. Wśród wielu użyteczności tej aplikacji kluczowa była możliwość zadawania wykładowcom pytań w czasie rzeczywistym. Tak więc co pewien czas spokój panelistów i wywody zakłócał pojawiający się na dużym ekranie komentarz, pogląd przeciwny, czy pytanie – formułowane przez uczestnika konferencji, jako bezpośrednia reakcja na poglądy debatujących. W ten sposób przełamaliśmy niedobry zwyczaj, że pod koniec wykładu panelu ostatnie 10 minut poświęcamy na pytania z sali, które wówczas są często są wyrwane z kontekstu,  bo mówiono o tym  30 minut wcześniej i nie wszyscy pamiętają, do czego odnosi się pytający. Aplikacja stała się narzędziem dyscyplinującym merytorycznie panelistów. Czytaj dalej

VIII Konferencja dla Budownictwa, 4-5.04.16 – zapraszamy

Do pobrania – VIII Konferencja dla Budownictwa – program

4. kwietnia 2016 [PONIEDZIAŁEK]

9.50-10.00 Otwarcie konferencji
10.00-11.00 Prognoza makroekonomiczna – Janusz  Jankowiak [Główny Ekonomista Polskiej Rady Biznesu],
Prognoza inwestycji w zakresie obiektów komercyjnych
Prognoza mieszkaniowa – Kazimierz Kirejczyk [Prezes REAS sp. z o.o.]
11.00-12.00 Jak rozwiązać problemy mieszkaniowe – panel?
Prowadzenie: Kazimierz Kirejczyk [Prezes REAS sp. z o.o.], Kazimierz Smoliński [v-ce Minister Infrastruktury i Budownictwa], prezydenci miast
12.00-12.15 Przerwa kawowa
12.15-13.10 Rola sektora produkcji materiałów budowlanych i budownictwa w gospodarce – premierowa prezentacja wyników raportu branżowego
Produkcja, eksport-import, produktywność, rezerwy mocy.
Struktura sektora budowlanego, tendencje w branżach, specyfika rynku.
Budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, roboty specjalistyczne.
Ekonomiczny model popytu inwestycyjnego na inwestycje budowlane w Polsce.
Prognozy średnioterminowe. Trendy globalne i lokalne.
Wskaźniki finansowe firm budowlanych notowanych na giełdach światowych i GPW.
– Rafał Antczak [członek Zarządu Deloitte Business Consulting SA]
13.10-14.10 Przerwa: lunch
14.10-15.10 Rola państwa w gospodarce, w tym – w budownictwie. Regulacje a  rynek
Niewidzialna ręka rynku a oczekiwania wobec państwa.
Zaangażowanie bezpośrednie, czyli państwo jako właściciel spółek.
Współpraca biznesu z administracją państwową – korzyści i pułapki.
Czy państwo jest w stanie niwelować gospodarcze nierównowagi, czy też przyczynia się do ich pogłębiania?
Jakość i stabilność prawa. Zjawisko przeregulowania i jego skutki
Wicepremier Mateusz Morawiecki [Minister Rozwoju] – tbc
Wicepremier Jarosław Gowin [Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego] – tbc,
prof. dr hab. Marek Góra  [SGH]
15.10-15.30 Przerwa kawowa
15.30-16.30 Nie buduj szarej strefy
Czy polskie władze publiczne rzeczywiście chcą ograniczać szarą strefę?
Komu opłaca się utrzymywanie szarej strefy na rynku pracy?
Czy firmy wykonawcze są w stanie przetrwać bez nielegalnego obniżania kosztów pracy?
Jaki poziom  szarej strefy staje się niebezpieczny dla funkcjonowania gospodarki?
Jakie działania prawne i organizacyjne ograniczą szarą strefę w budownictwie?
Czy rzeczywiście szara strefa w budownictwie nie jest przyczyną a skutkiem systemowych wad  regulacji  gospodarczych i postaw  społecznych.
Prowadzenie: dr Bohdan Wyżnikiewicz [V-ce Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, V-ce Minister Mariusz Haładyj [Ministerstwo Rozwoju], Aleksander Łaszek [Główny Ekonomista FOR,  V-ce Minister Pracy, V-ce Minister Finansów 
 
16.45-18.15 Sesje równoległe – warsztaty
Nowy klient, nowy konsument

  • Klient z pokolenia Y: postrzeganie rzeczywistości, nowe modele zachowań
  • Jak dostosować modele sprzedaży do wymagań nowego klienta?
  • Zmiany w relacjach producent-konsument – rola nowych form komunikacji, internetu i mediów społecznościowych
  • Techniki pomocne w rozpoznawaniu potrzeb klienta

CSR – Odpowiedzialna firma wobec nowych wyzwań

  • CSR w strategiach firm – dotychczasowa praktyka i doświadczenia
  • Odpowiedzialność społeczna w czasach stagnacji gospodarczej.
  • Ludzka twarz biznesu- maksymalizacja zysku a wizerunek firmy
  • Nowe formy działań w obszarze CSR wobec presji na ochronę środowiska i klimatu
  • Odpowiedzialna firma na rynku pracy i w relacjach ze środowiskiem lokalnym (samorząd, organizacje społeczne)
Zmiany na rynku wyrobów budowlanych 

Czy projektantom i wykonawcom potrzebne są normy aplikacyjne. Nowoczesne wyroby budowlane – optymalizacja kosztów

 

 

Zmiany w prawie zamówień publicznych – Grzegorz Lang [Dyrektor Dept. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwo Rozwoju]  

 

19.00 – 20.30 Kolacja
20.45 Konformizm a uczciwość. Jacy obywatele, takie państwo – debata wieczorna
– prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Rychard [Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN]. Uczestnicy: prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki [Instytut Filozofii i Socjologii PAN], prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk [Prorektor Uniw. Warszawskiego], prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński [Instytut Socjologii UW]

5. kwietnia 2016 [wtorek]

9.15-10.15 Menadżerska Triada: zmiana, strategia i przywództwo – prof. Krzysztof Obłój [Uniwersytet Warszawski, Akademia Koźmińskiego].
Komentatorzy: Tomasz Kruppik [Prezes Zarządu Xella Polska sp. z o.o.], Przemysław Powalacz [Prezes Zarządu Geberit Polska sp. z o.o.]
10.15-11.10 Fuzje i przejęcia, czyli zdolność do konsolidacji w budownictwie – ryzyka w tym antymonopolowe.
Grupy zakupowe, umowy kooperacyjne, networking.
prof. dr hab. Anna Fornalczyk [partner-założyciel Comper sp.j, członek Międzynarodowej Rady Programowej – Instytut Konsumenckich Badań Antymonopolowych, Chicago]
11.10-11.30 Przerwa kawowa
11.30-12.20 Rynek finansowy i kapitałowy a rynek budowlany.
Analizy ryzyk przedsięwzięć budowlanych, możliwość i przewidywana skala finansowania, nowe instrumenty i zabezpieczenia. Finansowanie, gwarancje płatności.
Partner debaty – Związek Banków Polskich.
12.20-13.50 Perspektywy powstania i rozwoju eksportu usług i materiałów budowlanych.
Perspektywiczne kierunki i ograniczenia. Otoczenie prawne a administracja państwowa. Wschód czy Zachód?  – debata pomiędzy Competenzcenter w Dusseldorfie a Stowarzyszeniem Eksporterów „Klaster Wschodni” + Izba Saudyjsko-Polska). Prowadzenie: Jan Styliński [Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa], uczestnicy: przedstawiciele MSZ, Ministerstwa Rozwoju, Fakro, Atlas, PAIIZ, KUKE.
13.50 – 14.10 Bardzo długie zakończenie konferencji.
14.10 -15.30    Lunch

Miejsce organizacji konferencji:
THE WESTIN WARSAW, Al. Jana Pawła II 21, 00-854 Warszawa

Kontakt organizacyjny
Eliza Kruppik | tel. 606 689 895 | e.kruppik@dlabudownictwa.pl

Elementy oceny sytuacji na rynku wyrobów budowlanych

Poniżej publikujemy ocenę sytuacji na rynku wyrobów budowlanych, którą Związek przedstawił na ostatnim posiedzeniu Komisji Infrastruktury dot. rozpatrzenia informacji Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów na temat sytuacji na rynku materiałów budowlanych i możliwości przeciwdziałania przez organy państwa negatywnym zjawiskom występującym na tym rynku.

Ocena syt. na rynku wyr.bud.I_______________________________________________________________ Czytaj dalej

Więcej artykułów