Oczyszczalnie przydomowe – wprowadzenie do tematu

Wstęp

Analizując rozwój infrastruktury ściekowej w Polsce w aspekcie kilku ostatnich lat, trudno nie zauważyć ogromnego wzrostu liczby zamontowanych przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ). Wg danych GUS na koniec 2012 r. w Polsce funkcjonowało prawie 125 tys. oczyszczalni przydomowych, z których 48 tys. sztuk wybudowano w latach 2010-2012. Kolejne lata 2012-2015 to zrealizowanych kilkadziesiąt tysięcy nowych instalacji indywidualnych.  Ten wzrost jest konsekwencją kilku czynników, ale głównych jest możliwość współfinansowania budowy systemów indywidualnych ze środków zarówno krajowych, jak i unijnych. Wiele gmin opracowuje analizy opłacalności inwestycji wodno-ściekowych, które wskazują, że w zabudowie rozproszonej uzasadniona jest budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż rośnie (choć wolno) świadomość ekologiczna Polaków.

Należy również podkreślić, że ilość realizowanych w ostatnich latach w Polsce inwestycji była motorem napędowym rozwoju całej branży. W krótkim czasie powstało wiele nowych firm specjalizujących się w produkcji i/lub montażu przydomowych oczyszczalni ścieków. Pojawiły się na rynku nowe technologie, innowacyjne rozwiązania, które są w stanie sprostać skomplikowanym warunkom pracy w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Dostępne są (potencjalnie) na rynku polskim przydomowe oczyszczalnie ścieków posiadające możliwości techniczne pozwalające na spełnienie najwyższych wymagań zarówno w zakresie jakości oczyszczonego ścieku jak i parametrów wytrzymałościowych z uwzględnieniem coraz wyższych wymagań eksploatacyjnych. Czytaj dalej

Po VII Konferencji dla Budownictwa

Po VII Konferencji dla Budownictwa

Kilka uwag i refleksji przeznaczonych w zasadzie dla tych, którzy na niej nie byli. Ale niestety Ci, którzy byli, też mogą na ten tekst trafić i zauważą wszelkie próby „podkolorowania”, czyli podniesienia oceny konferencji. Dlatego też ograniczę do minimum ocen (choć będą wyjątki). Ale zanim o programie, dyskusjach, warto odnotować coś, co tylko pozornie jest ciekawostką.

Dla uczestników konferencji została przygotowana oficjalna mobilna aplikacja VII Konferencji dostępna w wersji Android i Iphone. Wśród wielu użyteczności tej aplikacji kluczowa była możliwość zadawania wykładowcom pytań w czasie rzeczywistym. Tak więc co pewien czas spokój panelistów i wywody zakłócał pojawiający się na dużym ekranie komentarz, pogląd przeciwny, czy pytanie – formułowane przez uczestnika konferencji, jako bezpośrednia reakcja na poglądy debatujących. W ten sposób przełamaliśmy niedobry zwyczaj, że pod koniec wykładu panelu ostatnie 10 minut poświęcamy na pytania z sali, które wówczas są często są wyrwane z kontekstu,  bo mówiono o tym  30 minut wcześniej i nie wszyscy pamiętają, do czego odnosi się pytający. Aplikacja stała się narzędziem dyscyplinującym merytorycznie panelistów. Czytaj dalej

Więcej artykułów