Nadzór budowlany zasługuje na wsparcie środowiska budowlanego, ale…

Jak oceniamy działania Nadzoru budowlanego? Czy zamiast kuluarowo narzekać i krytykować, możemy podyskutować o Nadzorze Budowlanym. Jak dotąd ocena funkcjonowania Nadzoru pojawiała się  w wyniku jakiegoś zewnętrznego zdarzenia, np. projektu nowelizacji ustawy, raportu NIK-u, czy, niestety, katastrofy budowlanej. Prawdopodobnie jesienią br. trafi do Parlamentu projekt Kodeksu Budowlanego, wprowadzający znaczące zmiany w organizacji Nadzoru, a wtedy, jak zawsze, pojawią się doraźne, przyczynkarskie opinie i postulaty. 

Porozmawiajmy o Nadzorze, ale nie dlatego, że coś się zdarzyło, tylko dlatego, że bez emocji, bez doraźnych zdarzeń łatwiej jest debatować i formułować obiektywne oceny. Podyskutujmy nie dlatego, że  musimy, a dlatego, że chcemy.

Wprowadzeniem do dyskusji niech będzie poniższy artykuł, który powstał na kanwie mojego wystąpienia na konferencji „Wyroby budowlane pod kontrolą” zorganizowanej przez Murator Plus. Odnoszę się w nim do problemów wyrobów budowlanych, ale sądzę, że wiele zjawisk systemowych dotyczy całokształtu działań Nadzoru Budowlanego. Zapraszam do przedstawiania opinii, propozycji, mając nadzieję, że środowisko budowlane nie boi się swoich poglądów – debata@dlabudownictwa.pl.

______________________________________________________

Ryszard Kowalski
Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa

Producent deklaruje i co dalej? [1]

Producent deklaruje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, wprowadza na rynek i co dalej? Dalej jest rynek, sprzedawcy, projektanci, wykonawcy i przekonanie, że kontrola wyrobów budowlanych realizowana przez organy państwa uchroni nas przed nieprawidłowymi wyrobami. To, niestety, nie wystarczy. Oczywiście, bardzo ważne i potrzebne  jest badanie wyrobu budowlanego, zgodności rzeczywistych parametrów wyrobu z parametrami deklarowanymi przez producenta, ale równie ważne, a być może wręcz kluczowe, jest sprawdzanie prawidłowości  ich zastosowania. Czy deklarowane i faktyczne właściwości wyrobu są zgodne z projektem obiektu budowlanego i czy wyrób został prawidłowo zamontowany?

Chcemy, żeby budownictwo było uczciwe, bez szarej strefy, z właściwymi materiałami, z rzetelnym projektem i prawidłowym wykonaniem. Wszyscy jesteśmy za uczciwym budowaniem, także środowisko budowlane. Jeśli bowiem chodzi o hasła, to jesteśmy wyjątkowo zdolni, wynosimy je na sztandary, tak się nimi dowartościujemy, że to, co się dzieje w rzeczywistości jest już nieważne, właściwie szkodliwe, bo zakłóca nam nasze odświętne poczucie niezłomnych i wspaniałych. W tytule artykułu pada pytanie: co dalej? To, co dalej jest konsekwencją dominujących w społeczeństwa postaw: nierzetelności, zakłamania i aprobaty dla cwaniactwa. Oczywiście nie tylko w budownictwie. I dlatego nie łudźmy się – nawet najostrzejsze, najbardziej dotkliwe działania organów Nadzoru Budowlanego nie zastąpią deficytu rzetelności. Jeśli kanon wartości, który kieruje naszym życiem i zachowaniem sprowadza się do pompatycznych, deklaratywnych  haseł, nie możemy oczekiwać, że działania organów państwa zastąpią brak uczciwości.
I dopiero na tym tle można oceniać działania Nadzoru Budowlanego.

[1] Tekst powstał na podstawie mojego wystąpienia (pod takim tytułem), na konferencji „Wyroby budowlane pod kontrolą”. 6.04.2017 r.
Czytaj dalej

Określenie sposobu znakowania systemów ociepleń. Wreszcie!

Z uwagi na narastające problemy dotyczące właściwego znakowania systemów ociepleń, w tym zróżnicowanych wymagań formułowanych przez przedstawicieli organów nadzoru budowlanego,  wystąpiłem do Głównego  Urzędu Nadzoru Budowlanego z propozycją rozwiązania ww. problemu. (pismo – znakowanie systemów -propozycja)

W wyniku dyskusji wypracowana została koncepcja racjonalnego, a zarazem zgodnego z przepisami znakowania systemów ociepleń, w efekcie Pani Dorota Podsiedzik-Malec, Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych w GUNB skierowała do mnie pismo określające przyjęte rozwiązanie (znakowanie zestawów odpowiedź GUNB)

Należy zauważyć, że na systemy składają się dwa rodzaje wyrobów:

 1. Samodzielne wyroby budowlane,
 2. Inne elementy zestawu, nie będące samodzielnymi wyrobami budowlanymi.

System ociepleniowy staje się wyrobem budowlanym w rozumieniu przepisów w momencie całościowej jego kompletacji, a wtedy muszą mu już towarzyszyć dokumenty wymagane dla wyrobu budowlanego. Realnie, kompletacja występuje sporadycznie w hurtowniach i prawie zawsze na budowach.

Wyrażam przekonanie, że Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Budowlanego i działający z ich upoważnienia pracownicy będą stosować jednolite wymagania wobec systemów ociepleń i ich składowych, oparte na przyjętym rozwiązaniu.

Ryszard Kowalski
Prezes Związku

Jest źle, czy tylko gorzej – wyniki[1] badań materiałów budowlanych

Wśród 361 pobranych w 2015 r. próbek wyrobów budowlanych aż 61% (219) nie spełniło deklarowanych przez producentów parametrów technicznych (właściwości użytkowych). Przedstawione wyniki i ocena tych wyników odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Badane wyroby zostały pogrupowane następująco[2]:

 • wyroby do izolacji cieplnej
  • 105 próbek badanych, w tym 88 (ok. 84%) z wynikiem negatywnym
 • membrany i papy
  • 60 badanych próbek, w tym 42 (70%) z wynikiem negatywnym
 • wyroby murarskie
  • 42 badane próbki, w tym 17 (40%) z wynikiem negatywnym
 • drzwi i okna
  • 22 badane próbki, w tym 13 (59%) z wynikiem negatywnym
 • cement i wapno budowlane
  • 22 badane próbki, w tym 9 (41%) z wynikiem negatywnym
 • inne
  • 110 badanych próbek, w tym 50 (45%) z wynikiem negatywnym

Tabela z wynikami badań i działaniami WINB w przypadku otrzymanego wyniku negatywnego:
analiza-danych-z-winb

Czytaj dalej

Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właśc. użytkowych wyr. budowlanych

W ramach konsultacji społecznych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (poz. Nr 9 w wykazie prac legislacyjnych MIiB) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Prosimy o zapoznanie się z załącznikiem i Państwa uwagi do dn. 18. marca 2016 r.

Projekt rozporządzenia deklarowanie

Więcej artykułów