Określenie sposobu znakowania systemów ociepleń. Wreszcie!

Z uwagi na narastające problemy dotyczące właściwego znakowania systemów ociepleń, w tym zróżnicowanych wymagań formułowanych przez przedstawicieli organów nadzoru budowlanego,  wystąpiłem do Głównego  Urzędu Nadzoru Budowlanego z propozycją rozwiązania ww. problemu. (pismo – znakowanie systemów -propozycja)

W wyniku dyskusji wypracowana została koncepcja racjonalnego, a zarazem zgodnego z przepisami znakowania systemów ociepleń, w efekcie Pani Dorota Podsiedzik-Malec, Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych w GUNB skierowała do mnie pismo określające przyjęte rozwiązanie (znakowanie zestawów odpowiedź GUNB)

Należy zauważyć, że na systemy składają się dwa rodzaje wyrobów:

 1. Samodzielne wyroby budowlane,
 2. Inne elementy zestawu, nie będące samodzielnymi wyrobami budowlanymi.

System ociepleniowy staje się wyrobem budowlanym w rozumieniu przepisów w momencie całościowej jego kompletacji, a wtedy muszą mu już towarzyszyć dokumenty wymagane dla wyrobu budowlanego. Realnie, kompletacja występuje sporadycznie w hurtowniach i prawie zawsze na budowach.

Wyrażam przekonanie, że Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Budowlanego i działający z ich upoważnienia pracownicy będą stosować jednolite wymagania wobec systemów ociepleń i ich składowych, oparte na przyjętym rozwiązaniu.

Ryszard Kowalski
Prezes Związku

Jest źle, czy tylko gorzej – wyniki[1] badań materiałów budowlanych

Wśród 361 pobranych w 2015 r. próbek wyrobów budowlanych aż 61% (219) nie spełniło deklarowanych przez producentów parametrów technicznych (właściwości użytkowych). Przedstawione wyniki i ocena tych wyników odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Badane wyroby zostały pogrupowane następująco[2]:

 • wyroby do izolacji cieplnej
  • 105 próbek badanych, w tym 88 (ok. 84%) z wynikiem negatywnym
 • membrany i papy
  • 60 badanych próbek, w tym 42 (70%) z wynikiem negatywnym
 • wyroby murarskie
  • 42 badane próbki, w tym 17 (40%) z wynikiem negatywnym
 • drzwi i okna
  • 22 badane próbki, w tym 13 (59%) z wynikiem negatywnym
 • cement i wapno budowlane
  • 22 badane próbki, w tym 9 (41%) z wynikiem negatywnym
 • inne
  • 110 badanych próbek, w tym 50 (45%) z wynikiem negatywnym

Tabela z wynikami badań i działaniami WINB w przypadku otrzymanego wyniku negatywnego:
analiza-danych-z-winb

Czytaj dalej

Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właśc. użytkowych wyr. budowlanych

W ramach konsultacji społecznych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (poz. Nr 9 w wykazie prac legislacyjnych MIiB) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Prosimy o zapoznanie się z załącznikiem i Państwa uwagi do dn. 18. marca 2016 r.

Projekt rozporządzenia deklarowanie

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Ministerstwo Rozwoju w ramach konsultacji przekazało Związkowi projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji, które to dokumenty zamieszczamy poniżej.
Przedstawiony projekt ustawy wdraża do polskiego systemu prawnego dwie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: dyrektywę  2014/24/UE w spr. zamówień publicznych oraz dyrektywę 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorze gosp. wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.
Termin na wdrożenie dyrektyw z 2014 upływa 18.04.2016, stąd konieczność przyspieszenia prac.

Prosimy o przesyłanie Państwa uwag i wniosków na adres info@dlabudownictwa.pl w terminie do dn. 28. stycznia 2016.

Nowelizacja PZP – projekt ustawy
Nowelizacja PZP -uzasadnienie
Nowelizacja PZP

Więcej artykułów