Opinia o projekcie założeń ustawy o charakterystyce energetycznej

W Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej trwają prace nad ustawą transponująca przepisy dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Podstawowym celem polskich przepisów powinno być dążenie do obniżenia zużycia energii. Wydaje się jednak, że ten cel w opracowanych w Ministerstwie Założeniach projektu ustawy stał się nie najważniejszy.
Opinia o projekcie założeń ustawy o charakterystyce energetycznej budynkówProjekt założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków:http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_ustaw/ustawy_budownictwo_i_gospodarka_przestrzenna/proj_z_char_energ_bud

 

Nowoczesny ZUAT

Nowy ZUAT dotyczący systemów ociepleniowych wart jest docenienia, nie tylko dlatego, że uwzględnia postęp techniczny i wprowadza wymagania dla poszczególnych elementów identyczne jak w wymaganiach europejskich.

Najważniejsze jest nowe podejście do materiałow budowlanych, których zastosowanie staje się możliwe, mimo, że ich parametry są bliskie wartości krytycznych dla danego zastosowania. .Polskie budownictwo od lat charakteryzuje się nadmiarowymi oczekiwaniami formalnymi, tworzącymi dostateczny bufor dla nierzetelnej produkcji. Nowy ZUAT pozwala na stosowanie styropianu o dość „wyśrubowanych” parametrach, ale tylko w przypadku gdy jego producent podda się badaniom próbek kupionego styropianu na rynku. Uprawdopodobnia to, że dany styropian ma rzeczywiście deklarowane parametry.Treść ZUAT-15/V.03/2010 (175 kB).

 

Więcej artykułów