Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (projekt z dn. 29.11.2012)

Przy wszystkich krytycznych uwagach pod adresem systemu zamówień publicznych można pozytywnie ocenić przedstawiony projekt zmian. Nie rozwiązuje on jeszcze wszystkich problemów, ale jego wprowadzenie będzie dobrze służyć rzetelnym przedsiębiorcom.
Ale na rynku znaczny udział mają także inni przedsiębiorcy i dlatego należy się liczyć z krytycznymi, czy wręcz negatywnymi opiniami na temat ustawy.

Treść opinii dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych