Określenie sposobu znakowania systemów ociepleń. Wreszcie!

Z uwagi na narastające problemy dotyczące właściwego znakowania systemów ociepleń, w tym zróżnicowanych wymagań formułowanych przez przedstawicieli organów nadzoru budowlanego,  wystąpiłem do Głównego  Urzędu Nadzoru Budowlanego z propozycją rozwiązania ww. problemu. (pismo – znakowanie systemów -propozycja)

W wyniku dyskusji wypracowana została koncepcja racjonalnego, a zarazem zgodnego z przepisami znakowania systemów ociepleń, w efekcie Pani Dorota Podsiedzik-Malec, Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych w GUNB skierowała do mnie pismo określające przyjęte rozwiązanie (znakowanie zestawów odpowiedź GUNB)

Należy zauważyć, że na systemy składają się dwa rodzaje wyrobów:

  1. Samodzielne wyroby budowlane,
  2. Inne elementy zestawu, nie będące samodzielnymi wyrobami budowlanymi.

System ociepleniowy staje się wyrobem budowlanym w rozumieniu przepisów w momencie całościowej jego kompletacji, a wtedy muszą mu już towarzyszyć dokumenty wymagane dla wyrobu budowlanego. Realnie, kompletacja występuje sporadycznie w hurtowniach i prawie zawsze na budowach.

Wyrażam przekonanie, że Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Budowlanego i działający z ich upoważnienia pracownicy będą stosować jednolite wymagania wobec systemów ociepleń i ich składowych, oparte na przyjętym rozwiązaniu.

Ryszard Kowalski
Prezes Związku