Postanowienia ogólne

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1

  1. Organizacja pracodawców o nazwie Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa, zwana dalej „Związkiem”, jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji publicznej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
  2. Związek używa jednocześnie nazwy w języku angielskim „Polish Union of Employers ? Manufacturers for Construction Industry”.
  3. Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami).

§ 2

  1. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Siedzibą Związku jest Warszawa.

§ 3

Związek może przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych.