Zespół ds. Racjonalizacji Zużycia Energii

Celem prac Zespołu ds. Racjonalizacji Zużycia Energii będzie przygotowanie merytorycznych podstaw dla sformułowania propozycji zapisów w dokumentach regulujących proces budowlany w Polsce, przy czym założeniami stanowiącymi punkt wyjścia do prac są:

1. Ekonomicznie uzasadnione wymagania stawiane jakości energetycznej budynków
2. Wprowadzenie do przepisów budowlanych zapisów gwarantujących uzyskanie rzeczywistej, opartej na zrozumiałej dla użytkownika ekonomii, energooszczędności budynku.
3. Wypromowanie projektowanej charakterystyki energetycznej jako dokumentu mogącego rzeczywiście kształtować efektywność energetyczną w budownictwie.
4. Wskazanie konieczności jak najszybszego ujęcia w przepisach planowanych zamian w perspektywie roku 2020, co da środowisku producentów możliwość efektywnego przygotowania się do wynikających ze zmienionych przepisów wymagań względem rozwiązań przez nich oferowanych.

Zespół będzie dokładnie analizował implementację w Polsce dyrektyw UE, starając się wypromować właściwe dla naszego kraju rozwiązania i zapisy, zabezpieczające interesy użytkowników budynków.

Równocześnie dążyć będziemy do przyjęcia prostych i zrozumiałych sformułowań i zapisów, pomagających w pracy Członkom Związku i innym producentom obsługującym sektor budowlany w Polsce.

Przewodniczącym Zespołu został Piotr Pawlak – ekspert w dziedzinie efektywności energetycznej. Studia budowlane ukończył na Politechnice Łódzkiej. Od początku aktywności zawodowej związany z budownictwem i rynkiem materiałów izolacyjnych, od roku 2007 z efektywnością energetyczną w budownictwie w szerszym aspekcie jako dyrektor zarządzający BuildDesk Polska Sp. z o.o. Aktualnie Manager Energy Design Center w Rockwool Polska, równocześnie kieruje nadal pracami BuildDesk. Aktywny promotor ekonomicznie uzasadnionej efektywności energetycznej w budownictwie.

Kontakt: piotrpawlak@dlabudownictwa.pl