Kontakt

Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa

ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

tel.: 22 55 99 900
fax: 22 55 99 910

NIP: 526-26-66-317

asystent zarządu Pani Anna Aleksińska
tel.kom.:606 689 895
a.aleksinska@dlabudownictwa.pl

info@dlabudownictwa.pl

www.dlabudownictwa.pl

Biuro Organizacyjne Konferencji:
Tel.: 22 279 49 04
Kom.: 690 051 414
e-mail: konferencja@dlabudownictwa.pl