X. Konferencja dla Budownictwa

Złudzenia w biznesie
– czasem warto się zawahać!

W dniach 28 – 30 listopada 2018 odbyła się w Hotelu InterContinental Warszawa – X Konferencja dla Budownictwa.

Biznesem zbyt często rządzą stereotypy, w wielu przypadkach wynikające z niedostatecznej wiedzy. Bieżące problemy firmy, kłopoty i błędy usprawiedliwiają zwykle brak czasu na osobisty rozwój, na kreowanie własnych poglądów na rzeczywistość, na otaczające nas społeczne, ekonomiczne i polityczne uwarunkowania. W tym kontekście, zapraszając na X (jubileuszową) Konferencję dla Budownictwa, nie gwarantowaliśmy jednak gotowych recept, ale debatę o problemach gospodarczych, bez odrywania się od uwarunkowań społecznych, jak również doktrynalnych.

Nie przypadkowo konferencja rozpoczęłą się od debaty „Uczciwość warunkiem rozwoju”. Choć warto pamiętać, że zawarta w tytule teza jest prawdziwa tylko w społeczeństwach demokratycznych.

Biznes to zdolność podejmowania ryzyka, którego ocena wynika z wiedzy, w tym także z prognoz. Stąd w programie konferencji prognozy makro i branżowe. Problemem polskiej gospodarki jest m.in. deficyt pracowników. Może – zamiast rozpaczliwe szukać rozwiązań zastępczych – spróbujmy wykorzystać tę barierę jako szansę na automatyzację, robotyzację, szerokie zastosowanie „sztucznej inteligencji”. To jest możliwe i bardzo potrzebne także w budownictwie.

Jedną z podstawowych barier inwestycji budowlanych stanowi prawo. Jak dotąd, żadnemu rządowi (mimo wielokrotnych prób) nie udało się zracjonalizować inwestycyjnego procesu budowlanego ani ochronić nas przed bezładem przestrzennym. Ale podjęto kolejną próbę. Przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju powołano zespół, który przygotowuje projekty nowych ustaw o planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym. Na konferencji po raz pierwszy publicznie zostały przedstawione i poddane ocenie uczestników kluczowe założenia projektów.

Ale budownictwo to nie tylko przyszłość, to także bieżące spory z organami nadzoru budowlanego, w tym dotyczące wyrobów budowlanych. Dlatego, po pozytywnych doświadczeniach poprzedniej konferencji, także w programie tej konferencji znalazł się „Okrągły stół z inspektorami nadzoru budowlanego”. I jeśli nawet stół okazał się prostokątny, to kluczowa zasada, że przy nim wszyscy są równi, będzie zachowana, a nawet bezwzględnie egzekwowana.

Producenci materiałów budowlanych, ale także projektanci i wykonawcy wiedzą, ile problemów wiąże się z niezbyt udanym Rozporządzeniem Rady i Parlamentu Europejskiego (305/UE) dot. wyrobów budowlanych, a w konsekwencji polską ustawą o wyrobach budowlanych. Co i dlaczego zmienić, czy prawo europejskie i polskie może nie obrażać zdrowego rozsądku – o tym także  rozmawialiśmy na konferencji.

W tym zaproszeniu przedstawione zostały tylko niektóre zagadnienia z programu X Konferencji dla Budownictwa. Wszystkie tematy w programie konferencji, która powinna ułatwić odpowiedź na pytanie:

Jak żyć (mądrze) w budownictwie?

X Konferencja dla Budownictwa
28 – 30 listopada 2018
Hotel InterContinental Warszawa, ul. Emilii Plater 49, Warszawa

Pobierz program konferencji (PDF)

PROGRAM

28.11.2018 (środa)

19:00

Kolacja

20:30 

Debata wieczorna:

Uczciwość warunkiem rozwoju.

– prof. Mirosława Marody, Uniwersytet Warszawski
– ksiądz bp prof. Marcin Hintz, Diecezja Pomorsko-Wielkopolska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
– minister Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
– dr Rafał Matyja, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
– prof. Janusz Majcherek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 

29.11.2018 (czwartek)

10:00 – 10:15

Otwarcie konferencji

10:15 – 10:45

Sto lat minęło i co dalej, jaka Polska?

Andrzej Olechowski, były Minister Finansów (1992) i były Minister Spraw Zagranicznych (1993-1995)

10:45 – 11:30

Prognozy makroekonomiczne.

Konsekwencje dla Polski utworzenia budżetu strefy euro

dr Jakub Borowski, Główny Ekonomista Credit Agricole Bank Polska
Komentarz: Janusz Jankowiak, Główny Ekonomista Polskiej Rady Biznesu

11:30 – 12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 13:30

Prognozy branżowe: rynek mieszkaniowy, rynek nieruchomości komercyjnych
(centra handlowe, biurowce, magazyny)

Kazimierz Kirejczyk, Prezes Zarządu REAS
Mateusz Polkowski, Dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa JLL

13:30 – 14:45

Lunch    

14:45 – 15:15

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów i rzetelnych przedsiębiorców wobec nieprawidłowych wyrobów budowlanych

Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

15:15 – 16:30

Targowisko Próżności czyli rynek pracy.
Robotyka i automatyzacja zamiast pracowników

Piotr Lewandowski, Prezes Zarządu Instytutu Badań Strukturalnych
Komentarz: dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, Dyrektor Instytutu Statystyki
i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

16:30 – 18:00 

Przerwa kawowa

17:00 – 18:30

Okrągły stół z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego

z udziałem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Norberta Książka

19:00  

Kolacja

30.11.2018 (piątek)

9:00 – 10:15

„Ekologia to ekonomia”. Zasada „zero waste” – korzyść ekonomiczna

Studium przypadku – jak firma radzi sobie z odpadami albo jak mogłaby sobie z nimi radzić
dr inż. Michał Jan Cichy, Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
dr inż. Małgorzata Hordyńska, Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji

10:15 – 12:00

Reforma procesu inwestycyjnego. Prezentacja założeń projektów ustaw: prawo budowlane, planowanie przestrzenne

12:00 – 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 13:45

Proponowane zmiany w: rozporządzeniu 305/2011 (UE), ustawie
o wyrobach budowlanych i rozporządzeniach wydawanych na jej podstawie

Anna Mazurak, Dyrektor Departamentu Nadzoru Rynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Ewa Delalicz de Lawal, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Jakości w Termo Organika
Norbert Książek, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Michał Orczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
Łukasz Rymarz, Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
Roman Sobczak, Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

13:45 – 14:00

Zakończenie konferencji

14:00

Lunch

 

Koszty uczestnictwa:

Uczestnictwo trzydniowe: 1 900 zł + VAT
Uczestnictwo – dzień pierwszy (debata + kolacja): 500 zł + VAT
Uczestnictwo – dzień drugi (konferencja + kolacja): 1 500 zł + VAT
Uczestnictwo – dzień trzeci (konferencja): 900 zł + VAT

Cena obejmuje: udział w wykładach, warsztatach szkoleniowych, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunche, kolację, debatę wieczorną.