X. Konferencja dla Budownictwa

Złudzenia w biznesie
– czasem warto się zawahać!

Biznesem zbyt często rządzą stereotypy, w wielu przypadkach wynikające z niedostatecznej wiedzy. Bieżące problemy firmy, kłopoty i błędy usprawiedliwiają zwykle brak czasu na osobisty rozwój, na kreowanie własnych poglądów na rzeczywistość, na otaczające nas społeczne, ekonomiczne i polityczne uwarunkowania. W tym kontekście, zapraszając na X (jubileuszową) Konferencję dla Budownictwa, nie gwarantuję jednak gotowych recept, ale debatę o problemach gospodarczych, bez odrywania się od uwarunkowań społecznych, jak również doktrynalnych.

Nie przypadkowo konferencja rozpocznie się od debaty „Uczciwość warunkiem rozwoju”. Choć warto pamiętać, że zawarta w tytule teza jest prawdziwa tylko w społeczeństwach demokratycznych.

Biznes to zdolność podejmowania ryzyka, którego ocena wynika z wiedzy, w tym także z prognoz. Stąd w programie konferencji prognozy makro i branżowe. Problemem polskiej gospodarki jest m.in. deficyt pracowników. Może – zamiast rozpaczliwe szukać rozwiązań zastępczych – spróbujmy wykorzystać tę barierę jako szansę na automatyzację, robotyzację, szerokie zastosowanie „sztucznej inteligencji”. To jest możliwe i bardzo potrzebne także w budownictwie.

Jedną z podstawowych barier inwestycji budowlanych stanowi prawo. Jak dotąd, żadnemu rządowi (mimo wielokrotnych prób) nie udało się zracjonalizować inwestycyjnego procesu budowlanego ani ochronić nas przed bezładem przestrzennym. Ale podjęto kolejną próbę. Przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju powołano zespół, który przygotowuje projekty nowych ustaw o planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym. Na konferencji po raz pierwszy publicznie zostaną przedstawione i poddane ocenie uczestników kluczowe założenia projektów. W programie przewidziany jest obszerny czas na dyskusję.

Ale budownictwo to nie tylko przyszłość, to także bieżące spory z organami nadzoru budowlanego, w tym dotyczące wyrobów budowlanych. Dlatego, po pozytywnych doświadczeniach ubiegłorocznej konferencji, także w tym roku w programie znalazł się „Okrągły stół z inspektorami nadzoru budowlanego”. I jeśli nawet stół okaże się prostokątny, to kluczowa zasada, że przy nim wszyscy są równi, będzie zachowana, a nawet bezwzględnie egzekwowana.

Producenci materiałów budowlanych, ale także projektanci i wykonawcy wiedzą, ile problemów wiąże się z niezbyt udanym Rozporządzeniem Rady i Parlamentu Europejskiego (305/UE) dot. wyrobów budowlanych, a w konsekwencji polską ustawą o wyrobach budowlanych. Co i dlaczego zmienić, czy prawo europejskie i polskie może nie obrażać zdrowego rozsądku – o tym także będziemy rozmawiać na konferencji.

W tym zaproszeniu przedstawione zostały tylko niektóre zagadnienia z programu X Konferencji dla Budownictwa. Wszystkie tematy w programie konferencji, która powinna ułatwić odpowiedź na pytanie:

Jak żyć (mądrze) w budownictwie?

X Konferencja dla Budownictwa
28 – 30 listopada 2018
Hotel InterContinental Warszawa, ul. Emilii Plater 49, Warszawa

PROGRAM

28.11.2018 (środa)

20:30 

Debata wieczorna:

Uczciwość warunkiem rozwoju.

– prof. Mirosława Marody, Uniwersytet Warszawski
– ksiądz bp prof. Marcin Hintz, Diecezja pomorsko-wielkopolska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
– minister Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
– dr Rafał Matyja, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
– prof. Janusz Majcherek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 

29.11.2018 (czwartek)

9:45 – 10:00

Otwarcie konferencji

10:00 – 10:45

Rozwój Polski w następnych perspektywach finansowych

dr Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju /do potwierdzenia/

10:45 – 11:30

Prognozy makroekonomiczne.

Konsekwencje dla Polski utworzenia budżetu strefy euro

dr Jakub Borowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie                                                                Komentarz: Janusz Jankowiak, Polska Rada Biznesu

11:30 – 12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 13:30

Prognozy branżowe: rynek mieszkaniowy, rynek nieruchomości komercyjnych
(centra handlowe, biurowce, magazyny)

Kazimierz Kirejczyk, REAS
Mateusz Polkowski, JLL Polska

13:30 – 14:45

Lunch    

14:45 – 15:15

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów i rzetelnych przedsiębiorców wobec nieprawidłowych wyrobów budowlanych

Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

15:15 – 16:30

Targowisko Próżności. Problem dużej rotacji pracowników.

Skok technologiczny – robotyka, automatyzacja zamiast

rąk do pracy – korzyści, bariery

Piotr Lewandowski, Instytut Badań Strukturalnych

16:30 – 18:00 

Przerwa kawowa

17:00 – 18:30

Okrągły stół z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego

z udziałem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Norberta Książka

20:00  

Kolacja

30.11.2018 (piątek)

8:50 – 10:05

Sesje równoległe

 

Sala 1: Nowoczesność w budownictwie

8:50 – 9:25

Przemysłowe i półprzemysłowe metody budowania

9:25 – 10:05

Koszt cyklu życia budynku versus BIM

 

Sala 2: Tam gdzie Cię może zaboleć i tam gdzie możesz skorzystać

8:50 – 9:30

„Ekologia to ekonomia”. Zasada „zero waste” – korzyść ekonomiczna

Studium przypadku – jak firma radzi sobie z odpadami albo jak mogłaby sobie z
nimi radzić

9:30 – 10:05

Niespodzianka

10:15 – 12:00

Reforma procesu inwestycyjnego. Prezentacja projektów ustaw: prawo budowlane, planowanie przestrzenne

12:00 – 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 13:45

Proponowane zmiany w rozporządzeniu 305/2011 (UE) oraz ustawie
o wyrobach budowlanych

Przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
Przedstawiciel Głównego Urzędu Nadzoru Budowalnego
Przedstawiciel Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

13:45 – 13:55

Zakończenie konferencji

13:55

Lunch

 

Koszty uczestnictwa:

Uczestnictwo trzydniowe: 1 900 zł + VAT
Uczestnictwo – dzień pierwszy (debata + kolacja): 500 zł + VAT
Uczestnictwo – dzień drugi (konferencja + kolacja): 1 500 zł + VAT
Uczestnictwo – dzień trzeci (konferencja): 900 zł + VAT

Cena obejmuje: udział w wykładach, warsztatach szkoleniowych, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunche, kolację, debatę wieczorną.