Program

Dzień pierwszy 6 listopada 2017 (poniedziałek)

10.15 – 10.20

Otwarcie Konferencji

SESJE PLENARNE

10.20 – 11.30

Ocena i prognoza sytuacji makroekonomicznej, w tym udziału inwestycji w PKB

Gospodarka rośnie, ale poziom inwestycji nie. Jaka jest więc perspektywa wzrostu,
czy pamiętamy, że po wzroście przychodzi spadek. 
Witold Orłowski

Komentarze ekonomistów „Jeden na Jednego” – Jak zwiększyć poziom inwestycji przedsiębiorstw – spierać się będą:

prof. Elżbieta Mączyńska i dr Jakub Borowski

11.30 – 12.00

Przerwa kawowa

12.00 – 12.30

Sytuacja w budownictwie – uwarunkowania wzrostu

Bohdan Wyżnikiewicz

12.30 – 13.00

Prognoza budownictwa mieszkaniowego

Kazimierz Kirejczyk

13.00 – 14.05

Lunch

14.05 – 14.50

Rynek pracy i prognoza zmian – raport

prof. Jacek Męcina

14.50 – 15.25

Jak skutecznie pozyskiwać i motywować wartościowych pracowników w dobie hiperkonkurencji?
Komentarze „Jeden na Jednego” - Jak skutecznie pozyskiwać i motywować wartościowych pracowników
w dobie hiperkonkurencji? Spierać się będą: 
Anna Karaszewska i Dominik Goss

15.25 – 15.45

Kolacja

SESJE RÓWNOLEGŁE

15.45 – 16.30

Rachunek kosztów cyklu życia budynku – nieznane a bardzo ważne dla przemysłu materiałów budowlanych Błażej Korczak

Niewypłacalność firm – ocena sytuacji i zalecenia

Co prawda w waru nkach wzrostu gospodarczego po ziom przeterminowanych należności nie rośnie, ale…. O doświadczeniach na rynku należności mówić będzie i odpowiadać na pytania                        Michał Modrzejewski

Dodatkowa parametryzacja wyrobów budowlanych – potrzebna czy szkodliwa? Tomasz Żuchowski

16.30 – 18.00

Okrągły stół z inspektorami nadzoru budowlanego

Dokonane i planowane zmiany w podatkach

Raport „Standardy rzetelności kupieckiej w systemie podatkowym”.

Komentarze ekspertów:

Jarosław Neneman, Rafał Iniewski,
Jerzy Marini

15.25 – 15.45

Kolacja

DEBATA WIECZORNA

21.00

Eurowstąpienie albo II liga. Perspektywy dla Polski w zmieniającej się UE

dr Andrzej Bartkowski, prof. Janusz Czapiński, prof. Radosław Markowski, dr Marek Prawda

Prowadzenie: red. Grzegorz Cydejko

Dzień drugi 7 listopada 2017 (wtorek)

SESJE PLENARNE

9.15 – 10.30

Strategia firmy – czy publicznie dostępne dane są wystarczające

dla planowania i prowadzenie biznesu?

Wprowadzenie do panelu: Józef Sobota
W panelu udział wezmą: Anna Tępińska-Marcinek Dariusz Stachura 

10.30 – 11.00

Kiedy zakończy się boom w budownictwie?
Krystian Jaworski

11.00 – 11.20

Przerwa kawowa

11.20 – 12.20

Profesjonalna dystrybucja:

  • Hurtownicy i sprzedawcy deklarują: „Nie wstyczę się tego, co sprzedaję” Michał Jakubowski, Dariusz Targosz
  • E-commerce: Szansa czy zagrożenie i… komu to potrzebne? Tomasz Boruc, Krzysztof Ciemięga, Anita Malinowska, Artur Piekarczyk

12.20 – 13.05

Gdzie i jak branża materiałów budowlanych może wspierać sferę publiczną
oraz lokalne społeczności?
Wojciech Rosicki, Przemysław Powalacz, Jakub Wygnański

12.55 – 14.10

Zmiany w Rozporządzeniu 305/2011 (UE) i w ustawie o wyrobach budowlanych:

  • propozycje Komisji Europejskiej
  • propozycje krajowe

Tomasz Żuchowski, Edyta Hajtka-Komorowska,

Małgorzata Handzlik, Dariusz Łazęcki

Prowadzenie: Ryszard Kowalski

14.10 – 14.20

Zakończenie konferencji

14.00

Lunch