Program

Dzień pierwszy 6 listopada 2017 (poniedziałek)

10.15 – 10.20

Otwarcie Konferencji

SESJE PLENARNE

10.20 – 11.30

Ocena i prognoza sytuacji makroekonomicznej, w tym udziału inwestycji w PKB

Witold Orłowski

Komentarze ekonomistów „Jeden na Jednego”

Jakub Borowski

11.30 – 12.00

Przerwa kawowa

12.00 – 12.30

Sytuacja w budownictwie – uwarunkowania wzrostu

Bohdan Wyżnikiewicz

 

12.30 – 13.00

Prognoza budownictwa mieszkaniowego

Kazimierz Kirejczyk

13.00 – 14.05

Lunch

14.05 – 14.50

Rynek pracy i prognoza zmian – raport

Jacek Męcina

14.50 – 15.25

Jak skutecznie pozyskiwać i motywować Wartościowych pracowników w dobie hiperkonkurencji?

Komentarze „Jeden na Jednego”

15.25 – 15.45

Przerwa kawowa

SESJE RÓWNOLEGŁE

15.45 – 16.30

Rachunek kosztów cyklu życia budynku – nieznane a bardzo ważne dla przemysłu materiałów budowlanych

Niewypłacalność firm – ocena sytuacji i zalecenia

Michał Modrzejewski

Dodatkowa parametryzacja wyrobów budowlanych – potrzebna czy szkodliwa?

Wprowadzenie: Tomasz Żuchowski

16.30 – 18.00

Okrągły stół z inspektorami nadzoru budowlanego

Dokonane i planowane zmiany w podatkach

Raport „Standardy rzetelności kupieckiej w systemie podatkowym”.

Komentarze ekspertów:

Jarosław Neneman, Rafał Iniewski,
Jerzy Marini

DEBATA WIECZORNA

21.00

Eurowstąpienie albo II liga.

Perspektywy dla Polski w zmieniającej się UE

Andrzej Bartkowski, Janusz Czapiński, Radosław Markowski, Marek Prawda

Prowadzenie: Konrad Piasecki

Dzień drugi 7 listopada 2017 (wtorek)

SESJE PLENARNE

9.15 – 10.30

Strategia firmy – czy publicznie dostępne dane są wystarczające dla planowania i prowadzenie biznesu?

Wprowadzenie do panelu:

Józef Sobota

10.30 – 11.40

Profesjonalna dystrybucja.

  • Hurtownicy i sprzedawcy deklarują: „Nie wstyczę się tego, co sprzedaję”                       Krzysztof Osipowicz, Dariusz Targosz
  • E-commerce: Szansa czy zagrożenie i… komu to potrzebne?                                  Prowadzenie: Tomasz Boruc

11.40 – 12.10

Przerwa kawowa

12.10 – 12.55

Gdzie i jak branża materiałów budowlanych może wspierać sferę publiczną oraz lokalne społeczności?

12.55 – 14.00

Zmiany w Rozporządzeniu 305/2011 (UE) i w ustawie o wyrobach budowlanych:

  • Propozycje Komisji Europejskiej
  • Propozycje krajowe

Z udziałem: Tomasza Żuchowskiego

14.00 – 14.20

Zakończenie konferencji
czyli kiedy się zakończy boom w budownictwie

Jakub Borowski, Krystian Jaworski, Ryszard Kowalski

14.00

Lunch