O konferencji

Czasem warto oderwać się od bieżących problemów, od ciągłych starań o większy udział w rynku, o lepszy wynik finansowy. Czasem warto poświęcić czas na refleksję, na spojrzenie z dystansu, na zgłębienie zjawisk i problemów, które tylko pozornie wydają się odległe od dylematów naszej pracy, od ciągłej gonitwy za doraźnym sukcesem. Czasem warto się zatrzymać, aby zobaczyć, zrozumieć i odpowiedzieć sobie samemu na kilka ważnych pytań. Taką możliwość daje Konferencja dla Budownictwa.

Konferencja od 8 lat konsekwentnie oferuje więcej niż tylko wiedzę specjalistyczną, oczywiście też potrzebną. Umożliwia, poprzez spotkania z wybitnymi naukowcami i ekspertami, poznanie kluczowych problemów makroekonomicznych, społecznych, czy globalnych. Podobnie będzie na IX Konferencji dla Budownictwa. Analizy i prognozy gospodarcze przedstawi prof. Witold Orłowski. Ale wiedza makroekonomiczna prowokuje do pozornie banalnego pytania. Czy dostępne publicznie dane są wystarczające dla opracowywania strategii firmy i prowadzenia biznesu?  Mówić o tym będzie Dyrektor Departamentu. Statystyki NBP Józef Sobota, a w panelu obok przedsiębiorców weźmie udział prof. Krzysztof Obłój.

W kontekście coraz trudniejszego rynku pracy Dyrektor Instytutu Polityki Społecznej UW prof. Jacek Męcina przedstawi przygotowany specjalnie dla uczestników Konferencji raport o sytuacji i prognozach zmian na rynku pracy. Podyskutujemy również, a raczej posprzeczamy się,o sposobach utrzymania kompetentnych, wartościowych pracowników.

Tradycją pierwszego dnia Konferencji są wieczorne debaty przy lampce wina. Temat tegorocznego spotkania jest bardzo ważny, choć zawiera sporą dawkę pesymizmu: „Eurowstąpienie albo II liga – perspektywy dla Polski w zmieniającej się UE”. Czy nam się to podoba czy nie, jest wysoce prawdopodobne, że Strefa Euro już niedługo (po wyborach w Niemczech) odjedzie. Stworzony zostanie oddzielny budżet wraz z instytucją Ministra Finansów Strefy Euro. Powstaną regulacje ułatwiające współpracę państw w tej strefie, w tym niezbędny z uwagi na różną produktywność gospodarek krajowych mechanizm wsparcia dla stabilności poszczególnych gospodarek.  Instytucjonalnie urzeczywistni się Unia dwóch prędkości, de facto spójnego organizmu Euro i pozostałych, nielicznych, państw wegetujących na przedmieściach. Gdzie wówczas będzie Polska?

Wśród tematów branżowych: prognozy dla budownictwa, dystrybucja materiałów budowlanych z kluczowym pytaniem, czy może się ona stać rzeczywiście profesjonalna. Z tą kwestią bezpośrednio związana jest nasza najnowsza inicjatywa: „Nie wstydzę się tego, co sprzedaję”. Komentować tą inicjatywę będzie prof. Janusz Czapiński – przypomnę profesor jest psychologiem społecznym, a zachowania nabywców są kluczowe dla tej inicjatywy.

A ponadto okrągły stół z inspektorami nadzoru budowlanego, a w efekcie dyskusja o polskich i europejskich przepisach dot. wyrobów budowlanych, czyli co trzeba zmienić w przepisach, aby informacja o wyrobie służyła nabywcom a nie była mitręgą dla producentów.  Proszę też zwrócić uwagę na temat „Koszt cyklu życia budynku”. Powiemy na konferencji, dlaczego to bardzo ważne i potrzebne.

I wreszcie podatki, wyjaśniać będziemy wprowadzone już zmiany, a także projektowane zamierzenia Ministerstwa Finansów.

I jeszcze jedno, wreszcie będzie więcej czasu na pytania i oceny formułowane przez uczestników. W tej informacji nie wymieniam wszystkich tematów, i innych równie znakomitych ekspertów, proszę zajrzeć do programu i przekonać się, że warto.  Warto się spotkać na Konferencji dla Budownictwa.

Do zobaczenia w listopadzie.

Ryszard Kowalski