Program

VI Konferencja Dla Budownictwa, 1-2 kwietnia 2014 r. – podsumowanie

Program VI Konferencji dla Budownictwa

1. kwietnia 2014 [wtorek]

10.15-10.30 Otwarcie konferencji
10.30-11.45 3% wzrostu PKB – Prognozy makroekonomiczne 2014/2015. Konsekwencje dla rozwoju gospodarki.
Prof. Witold Orłowski [dyrektor Szkoły Biznesu PW, główny doradca ekonomiczny PwC, członek Rady Gospodarczej],
Ryzyka i niepewności –  Rafał Antczak [v-ce prezes Deloitte Business Consulting SA]
11.45-12.00 Przerwa kawowa
12.00-13.00 Koniunktura i prognozy dla rynku budowlanego – inwestycje publiczne, w tym infrastrukturalne, rynek mieszkaniowy. Zmiany KoniunkturyPrognozy REASWprowadzenie: prof. Elżbieta Adamowicz [dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH], Kazimierz Kirejczyk [Reas sp. z o.o], prof. dr hab. Jacek Łaszek [ SGH]
13.00-14.00 Przerwa: lunch
14.00-15.15 Zamówienia Publiczne – wstęp. Prowadzenie: Ryszard Kowalski [Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa],
Dariusz Piasta [V-ce Prezes Urzędu Zamówień Publicznych], Adam Szejnfeld [poseł, Przewodniczący Nadzwyczajnej Podkomisji ds. zmian prawa o zam. publicznych],  Dariusz Blocher [prezes zarządu Budimex SA], Ryszard Trykosko [prezes zarządu Gdańskie Inwestycje Komunalne sp. z o.o.], Mariusz Ścisło [prezes zarządu głównego SARP]
15.15-15.30 Przerwa kawowa
15.30-18.00 Sesje równoległe – warsztaty

 

15.30 – 16.45

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych.  Wprowadzenie do Ust. o wyrobach budowlanychUstawa o wyrobach budowlanychRobert Dziwiński [Główny Inspektor Nadzoru  Budowlanego], Manfred Fuchs [Generalna Dyrekcja ds. Przedsiębiorstwa i Przemysłu Dept. Budownictwa przy Komisji Europejskiej, Bruksela]  „Bohater domu kontra mistrz Gwiezdnych Wojen. Lider cenowy kontra mrówcza praca. A gdzie jest Komfort wyboru klienta?” Bohater domu
Marcelin Matusiak [Chairman of Industrial Team CEE , GfK Polonia]
Optymalne wykorzystanie czasu pracy a ograniczenia prawne w tym umowy zlecenia i samozatrudnienie.
dr Grażyna Spytek-Bandurska[wykładowca akademicki, członek zespołu prawa pracy Komisji Trójstronnej]

17.00 – 18.00

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych-cd. Robert Dziwiński [Główny Inspektor Nadzoru  Budowlanego], Manfred Fuchs [Generalna Dyrekcja ds. Przedsiębiorstwa i Przemysłu Dept. Budownictwa przy Komisji Europejskiej, Bruksela]  Zarządzanie informacją w kryzysie. Skuteczny marketing w branży budowlanej – budowa wizerunku czy czarny PR? Marcin Trzciński [ekspert PZPB].
Media społecznościowe w komunikacji – opcja czy konieczność? Małgorzata Skonieczna [Project Manager ASM Centrum Badań i Analiz Rynku]
Nowe rynki, nowe perspektywy. Jak rozwijać działalność na Wschodzie? Płynność finansowa i wsparcie eksportu.
19.00 – 20.00
Kolacja
20.30 Lata dwudzieste, lata trzydzieste XXI wieku, czyli dokąd idziemy i do czego dążymy – wieczorna debata. Uczestnicy: prof. dr hab. Janusz Majcherek [Uniwersytet Pedagogiczny], dr Małgorzata Bonikowska [partner zarządzający, współwydawca Magazynu THINKTANK], prof. dr hab. Andrzej Rychard [dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN], prof. Witold Orłowski [dyrektor Szkoły Biznesu PW, główny doradca ekonomiczny PwC], Jerzy Gajewski [prezes zarządu NDI SA] 

 

2. kwietnia 2014 [Środa]

9.15-10.30 – sesje równoległe

Ujmij Pana pod kolana – prezentWstępGra zespołowaGdzie szukać efektywności biznesowej, co zawiera Niezbędnik Lidera? Henryk Puszcz [senior partner House of Skills],Michał Kaźmierczyk [dyrektor regionu House of Skills] Systemy ETICS – nowe wymagania prawne i problemy handlowe na tle realiów rynkowych ETICS, metody badańETICS.  Wprowadzenia: Robert Dziwiński [Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego], Małgorzata Niziurska [Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych], Mariusz Garecki [Główny Specjalista ds. Jakości i Wdrożeń Henkel Polska] Na Zachodzie bez zmian? Uwarunkowania ekspansji na rynkach rozwiniętych.
Mecenas Tomasz Gaj [adwokat kancelarii prawnej działającej na terenie Polski, Austrii i Niemiec]
10.45-12.00 Zysk firmy – wstęp, a rzetelność przedsiębiorcy – co zrobić, aby uczciwym przedsiębiorcom było lepiej. Badania WyrobówGdy jakość budowy lub produkcji przegrywa z zyskiem, to tracą przyszli użytkownicy i rzetelni przedsiębiorcy. Tak dalej być nie może. Ale gdy Państwo nie radzi sobie z tym problemem, to musimy go rozwiązać sami. Przykłady rozwiązań. Prowadzenie: Ryszard Kowalski [prezes zarządu Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa], prof. dr hab. Janusz Czapiński, dr hab. Jerzy W.Pietrewicz  [sekretarz  stanu w Ministerstwie Gospodarki], Maciej Korbasiewicz [prezes zarządu
Bolix SA]
12.00-12.15 Przerwa kawowa
12.15-13.15 Przedsiębiorca słabszy od organów administracji publicznej – panel. W relacjach przedsiębiorca – konsument, a nawet przedsiębiorca – przedsiębiorca, strona słabsza chroniona jest systemem norm prawa. Te same zasady nie obowiązują jednakże jednostek publicznych. Problemy z jakimi zmagają się polscy przedsiębiorcy nierzadko wynikają z nadużywania pozycji przez organy administracji publicznej. Jak z relacjami wykonawca – państwo radzą sobie rynki rozwinięte? Prowadzenie: Jan Styliński [prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa], prof. dr hab.  Anna Fornalczyk [partner-założyciel Comper sp.j, była prezes Urzędu Antymonopolowego, Członek Międzynarodowej Rady Programowej – Instytut Konsumenckich Badań Antymonopolowych, Chicago], Mecenas Tomasz Gaj [adwokat kancelarii prawnej działającej na terenie Polski, Austrii i Niemiec], Jerzy Gajewski [prezes zarządu NDI SA] 
13.15 – 13.45 Czego oczekują przedsiębiorcy?. Wnioski z badań CBOS-u. Co powinni zrobić przedsiębiorcy?
prof. dr hab. Juliusz Gardawski [SGH]Wnioski końcowe
14.00-14.45 Lunch

 

Hotel OSSA **** Congress & SPA

Ossa, 96-200 Rawa Mazowiecka
www.hotelossa.pl