VI. Konferencja

VI Konferencja Dla Budownictwa, 1-2 kwietnia 2014 r. – podsumowanie

– Program

Za nami już VI Konferencja dla Budownictwa – mnóstwo dyskusji, ogromne emocje i niezwykle ciekawe spojrzenia na makroekonomię.

Dziękujemy naszemu patronowi – Komisji Infrastruktury Sejmu RP, naszym znamienitym prelegentom – bo to oni gwarantują niezawodnie wysoki poziom merytoryczny oraz organizacjom partnerskim – Polskiemu Związkowi Pracodawców Budownictwa, Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, Izbie Projektowania Budowlanego oraz Polskiemu Związkowi Inżynierów i Techników Budownictwa.

Ale przede wszystkim dziękujemy Państwu – uczestnikom VI Konferencji dla Budownictwa – za Państwa czas, zaangażowanie, wszelkie uwagi oraz za zaufanie, którym wielu z Państwa po raz kolejny nas obdarza. Wszystkie materiały i prezentacje znajdą Państwo w programie VI Konferencji, jako linki do dokumentów z możliwością ich kopiowania.

 

W imieniu własnym i współorganizatorów.

Bez tytułu

 [1]  Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa, www.dlabudownictwa.pl

Polski Związek Pracodawców Budownictwa, www.pzpb.com.pl

Polska Izba Inżynierów Budownictwa,www.piib.org.pl

Izba Projektowania Budowlanego, www.ipb.org.pl

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, www.pzitb.com.pl