V. Konferencja

V Konferencja Dla Budownictwa, 21-22 maja 2013 r. – podsumowanie

Zapraszając na V Konferencję dla Budownictwa zakładaliśmy, że ma być inna, niż dotychczasowe. Nie tylko dlatego, że odbywała się w bardzo trudnym dla branży budowlanej roku, ale także dlatego, że organizowaliśmy ją przy współpracy z innymi organizacjami branżowymi: Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, Polskim Związkiem Firm Deweloperskich, Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszeniem Architektów Polskich i ZZ Budowlani.

Podstawowym wyzwaniem konferencji była chęć przedstawienia konkretnych propozycji rozwiązań zamiast krytycznych ocen obowiązujących czy proponowanych przez rząd przepisów. W obliczu kryzysu sektora budowlanego dyskutowaliśmy o najistotniejszych problemach branży: m.in. zakończeniu realizacji programu „Rodzina na swoim”, kontrowersjach wokół założeń i finansowania programu „Mieszkanie dla Młodych”, braku szybkich zmian w zakresie prawa budowlanego, prawie zamówień publicznych, szarej strefie w zatrudnieniu i produkcji a także nowych regulacjach z zakresu prawa polskiego i europejskiego.

W Konferencji wzięli udział nie tylko znamienici eksperci, ale przede wszystkim osoby podejmujące strategiczne decyzje w ramach własnego przedsiębiorstwa: prezesi, dyrektorzy generalni, handlowi, finansowi, marketingu, sales- i product managerowie – ci, którzy na co dzień borykają się trudnościami funkcjonowania w branży budowlanej.

Zakładaliśmy, że istotne jest, aby wykorzystać forum jakim jest Konferencja do rozmowy z przedstawicielami administracji publicznej i wspólnie w dialogu szukać rozwiązań służących rozwojowi tego sektora. Czy udało się to naszym uczestnikom – z pewnością, a jaki efekt osiągną te ustalenia – pokażą to najbliższe miesiące.

Dziękujemy za udział wszystkim prelegentom i osobom wspierającym nas merytorycznie oraz wszystkim patronom medialnym.
Wszystkie materiały i prezentacje znajdą Państwo w programie V Konferencji, jako linki do dokumentów z możliwością kopiowania.