IV. Konferencja Program

DZIEŃ I – 14.05.2012, PONIEDZIAŁEK

12.00 – 12.15 Rozpoczęcie IV Konferencji Przemysłu Materiałów Budowlanych
Ryszard Kowalski [ Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa ]

12.15 – 13.30  Wykład otwarcia
Jan Krzysztof Bielecki [ Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów ]

13.30 – 14.15 Czy miejsce państwa w gospodarce determinowane jest przez stosunek społeczeństwa do ryzyka? prof. dr hab. Ryszard Kokoszczyński [ NBP, Uniwersytet Warszawski ]

14.15 – 15.15  Lunch

15.15 – 16.25  Jakie ryzyko akceptuje społeczeństwo? Ryzyko w biznesie. Rola państwa – panel
prof. dr hab.Janusz Czapiński [Uniwersytet Warszawski] Marek Kukuryka [ Prezes Zarządu Laminex ] prof. dr hab. Janusz Majcherek [Uniwersytet Warszawski] prof. nadz. dr hab. Radosław Markowski [Instytut Studiów Politycznych PAN]

16.25 – 17.25 Nadmiarowe koszty w systemie podatkowym – panel 
Maciej Grabowski [Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów ] Jacek Bajson [ Przewodniczący Rady Podatkowej PKPP Lewiatan ] Jerzy Martini [Doradca Podatkowy – Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe ] Andrzej Nikończyk [Partner KNDP ]

17.25 – 17.40 Przerwa kawowa

17.40 – 18.40 Czy polskie prawo pracy przystaje do warunków konkurencyjności?
dr hab. Jacek Męcina [Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ]

19.30 Kolacja

DZIEŃ II – 15.05.2012, WTOREK

9.05 – 9.45 Strategiczne decyzje: ryzyko systematyczne i specyficzne
prof. zw. dr hab. Krzysztof Obłój [Uniwersytet Warszawski ]

9.45 – 10.35 Euro – znikający punkt – panel 
dr Maciej Krzak [Uczelnia Łazarskiego ]

10.35 – 11.30 Ryzyko z punktu widzenia producenta materiałów budowlanych 
Jarosław Paruzel [Dyrektor Generalny Saint Gobain Construction ]

11.30 – 11.50 Przerwa kawowa

11.55 – 12.40 Strategie marketingowe a kryzys. Czy stopień ryzyka rośnie – panel
Przemysław Powalacz [Prezes Zarządu Sanitec Koło ] prof. zw. dr hab. Krzysztof Obłój
Łukasz Glapa [Dyrektor Marketingu Rockwool Polska Group ] Michał Glijer [ Marketing Projects Director EMEA Oriflame ]

12.40 – 13.30 Jakich badań rynkowych potrzebuje branża materiałów budowlanych – panel z udziałem przedstawicieli firm badawczych
Arkadiusz Wódkowski [Prezes Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii ] Marcelin Matusiak [GFK Polonia ] | Rafał Janowicz [ TNS Polska ]

13.30 – 14.30 Lunch

14.30 – 16.30 SESJE RÓWNOLEGŁE

SESJA I:  Źródła oszczędności i przychodów w firmie – gdzie w trudnych czasach znajdują się pieniądze 
Wzrost przychodów czy kontrola kosztów – sposoby na poprawienie wyników firmy (na podstawie badania CFO i redukcji kosztów)Adam Dziemba [ Deloitte Consulting ] Potrzeba chwili czy długoterminowa tendencja – jak najlepiej optymalizować koszty
Adam Dziemba [ Deloitte Consulting ] Przykłady praktyk w zakresie optymalizacji kosztów Aleksander Kajdy [ Deloitte Consulting ] W odpowiedniej cenie siła – jak powstrzymać nieuzasadnione rabaty i utratę marży Bartosz Masztalerz [ Deloitte Consulting ] Gdy konieczna jest restrukturyzacja zatrudnienia – aspekty prawne oraz praktyczne rozwiązania
Marcin Sękowski [ Deloitte Legal ]

SESJA II: Marketing w branży budowlanej
„Jest i strasznie, i śmiesznie” dr Jacek Wasilewski [Uniwersytet Warszawski ] Eye Tracking – czego klienci nie widzą w reklamach branży budowlanej – Marcelin Matusiak [GFK Polonia ] „Jak nas budują internauci” – analiza portali branży budowlanej – Robert Hałacz [Gemius Polska Sp. z o.o. ] „Nieuczciwa konkurencja, dane osobowe, podatki, czyli na co powinien uważać dział marketingu”
dr Zbigniew Okoń [Radca Prawny, Partner w kancelarii DLK Korus Okoń Radcowie Prawni Sp.p. ]

SESJA III: Czy świadectwa energetyczne spowodują zmniejszenie zużycia energii?
dr inż. Dariusz Łazęcki [ Termo Organika ] dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz [ Politechnika Krakowska ]

16.30 – 16.45 Przerwa kawowa

16.45 – 17.25 Państwo – szansa czy zagrożenie rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw?
dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek [ Główna Ekonomistka PKPP Lewiatan ]

17.25– 18. 30 Ryzyko biznesowe a przepisy antymonopolowe na przykładzie grup zakupowych – panel
prof. dr hab. Tadeusz Skoczny [ Uniwersytet Warszawski ] dr Agata Jurkowska-Gomułka [Uniwersytet Warszawski ] Anna Fornalczyk [ Partner COMPER s.j. ] Małgorzata Kozak [wiceprezes UOKiK ] Bogdan Panhirsz [Prezes Grupy PSB]

20.00 Kolacja

DZIEŃ III – 16.05.2012, ŚRODA

9.05 – 9.40 Co można zbudować na Allegro – analiza sprzedaży materiałów budowlanych za pośrednictwem serwisów aukcyjnych
Konrad Ladkowski [ Manubia.pl]

9.40 – 10.15 Ekonomiczne konsekwencje utrzymywania jakości produktów – nadmiarowość w budownictwie 
Henryk Kwapisz [ Saint Gobain Isover Polska ]

10.15 – 11.15  Po co komu taki nadzór budowlany – panel
Robert Dziwiński [ Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego ] Marek Poddany [ Polski Związek Firm Deweloperskich ] Paweł Kobylański [ architekt SARP ] Stanisław Piechota [architekt, Przewodniczący Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów ] Ryszard Kowalski [ Prezes ZPPMdB ]

11.15 – 11.30  Przerwa kawowa

11.30 – 12.10  Projekt nowelizacji ustaw o wyrobach budowlanych i zamówieniach publicznych 
Ryszard Kowalski [ Prezes ZPPMdB ] Krzysztof Kajda [Z-ca Dyrektora Departamentu Prawnego PKPP Lewiatan ]

12.10 – 13.25  Wykład zamknięcia
prof. Leszek Balcerowicz [ Szkoła Główna Handlowa ]

13.30 Lunch