Konferencje dla Budownictwa

Genezą konferencji organizowanych od 2009 roku jest oczywista potrzeba dostarczania kompetentnej informacji o sytuacji gospodarczej i prognozach, ale zarazem świadomość, że przed budownictwem stają coraz większe wyzwania. Rosnąca konkurencyjność, wzrost wymagań klientów, coraz większe rygory związane z ochroną środowiska, nieefektywne regulacje prawne tak rodzime jak i unijne, to chyba niepełny katalog problemów. Reasumując – na tym coraz trudniejszym rynku powodzenie będzie zależało w coraz większym stopniu od wiedzy i informacji, którą dysponować będą menedżerowie polskiego sektora budowlanego.

Programy konferencji oparte były na trzech grupach tematów:

  • zagadnienia makroekonomiczne i uwarunkowania społeczne,
  •  rynek budowlany (regulacje i praktyka),
  • konkurencyjność i nieuczciwe praktyki (w tym szara strefa)

Wykładowcami i dyskutantami w czasie konferencji byli  m. innym profesorowie Witold Orłowski, Leszek Balcerowicz, Krzysztof Rybiński, Janusz Czapiński, Krzysztof Obłój, Janusz Majcherek, Radosław Markowski  a także przedstawiciele administracji rządowej: Jan Krzysztof Bielecki, Olgierd Dziekoński, Robert Dziwiński, Jacek Sadowy i wielu innych.