Archiwum wiadomości

6-7 listopada 2017 r. odbyła się IX Konferencja dla Budownictwa

Czasem warto oderwać się od bieżących problemów, od ciągłych starań o większy udział w rynku, o lepszy wynik finansowy. Czasem warto poświęcić czas na refleksję, na spojrzenie z dystansu, na zgłębienie zjawisk i problemów, które tylko pozornie wydają się odległe od dylematów naszej pracy, od ciągłej gonitwy za doraźnym sukcesem. Czasem warto się zatrzymać, aby zobaczyć, zrozumieć i odpowiedzieć sobie samemu na kilka ważnych pytań. Taką możliwość daje Konferencja dla Budownictwa.

Konferencja od 8 lat konsekwentnie oferuje więcej niż tylko wiedzę specjalistyczną, oczywiście też potrzebną. Umożliwia, poprzez spotkania z wybitnymi naukowcami i ekspertami, poznanie kluczowych problemów makroekonomicznych, społecznych, czy globalnych. Podobnie będzie na IX Konferencji dla Budownictwa. (więcej)

 

Więcej informacji o IX Konferencji dla Budownictwa:

Poprawka do ustawy budżetowej na rok 2015

Poniżej publikujemy propozycję przyjęcia poprawki do ustawy budżetowej na rok 2015 w piśmie skierowanym do Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej, Pana prof. Marka Ziółkowskiego

poprawka do budzetu KGN Senat

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

28. kwietnia br. rząd przyjął projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która ma promować budownictwo efektywne energetycznie i zachęcić do stosowania technologii ograniczających zużycie energii w budynkach.
Podstawowe przepisy przyszłej ustawy mają wejść w życie po 6 miesiącach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

projekt ustawy o ch.energet. 4.2014

VI Konferencja dla Budownictwa, 1-2.04.2014 – podsumowanie

VI Konferencja Dla Budownictwa, 1-2 kwietnia 2014 r. – podsumowanie

Za nami już VI Konferencja dla Budownictwa – mnóstwo dyskusji, ogromne emocje i niezwykle ciekawe spojrzenia na makroekonomię.

Dziękujemy naszemu patronowi – Komisji Infrastruktury Sejmu RP, naszym znamienitym prelegentom – bo to oni gwarantują niezawodnie wysoki poziom merytoryczny oraz organizacjom partnerskim – Polskiemu Związkowi Pracodawców Budownictwa, Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, Izbie Projektowania Budowlanego oraz Polskiemu Związkowi Inżynierów i Techników Budownictwa.

Ale przede wszystkim dziękujemy Państwu – uczestnikom VI Konferencji dla Budownictwa – za Państwa czas, zaangażowanie, wszelkie uwagi oraz za zaufanie, którym wielu z Państwa po raz kolejny nas obdarza. Wszystkie materiały i prezentacje znajdą Państwo w programie VI Konferencji, jako linki do dokumentów z możliwością ich kopiowania.

Bez tytułu

Każdy ma prawo do błędu – komunikat

Każdy ma prawo do błędu – komunikat

W związku z opublikowanym oświadczeniem firmy ATLAS sp. z o. o. dotyczącym rzekomych nieprawidłowości w metodzie badań wyrobów budowlanych wykonanych na zlecenie Związku przez Oddział Krakowski Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego informujemy, że Związek korzystając z posiadanej i pozostającej w archiwum Instytutu  Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, próbki B kleju Grawis S firmy Atlas sp. z o.o., zlecił dodatkowe badania tego kleju.

Klej do styropianu to wyrób, dla którego istnieją dwie różne merytorycznie specyfikacje techniczne. Wymagania dotyczące klejów do styropianu są określone odpowiednio w ZUAT- 15/V.03/2003 – minimalna wielkość przyczepności kleju: 0,10 MPa ( od jesieni 2010 roku w ZUAT-15/V.03/2010 [1] )  i w ETAG 004 – minimum 0,08 MPa.

Dodatkowe badanie kleju Grawis S wykonano przy użyciu obu metod. Badanie przeprowadzono metodą „łagodniejszą” ETAG:004 dało wynik 0,05 MPa ( zgodny z wynikami uzyskanymi w pierwotnym badaniu), czyli nie spełniający  wymagań. Badanie przeprowadzone metodą „ostrzejszą” (na którą powołuje się producent – Atlas sp. z o.o.)  ZUAT- 15/V.03/2003, dało wynik 0,02 MPa, czyli także niespełniający wymagań tej normy.


[1]  ZUAT z roku 2010 wprowadził identyczną jak w ETAG-u, metodę badań i ustalił identyczne (0,08 MPa) minimum przyczepności kleju