Aktualności

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wyr.budowlanych | 13.05.2014

Na posiedzeniu w dniu 13.05.2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane wraz z projektami trzech aktów wykonawczych w formie rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Zgodnie z założeniami przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy wprowadza w systemie krajowym  w odniesieniu do zasad wprowadzania do obrotu i udostępniania wyrobów budowlanych podobne rozwiązania, jak w rozporządzeniu Nr 305/2011.
Wszelkie uwagi dotyczące treści dokumentu prosimy kierować na adres: ustawa@dlabudownictwa.pl

ust. o wyr. bud – druk 2493