Aktualności

„RENOVATION WAVE” (Fala Renowacji)

W dniu 11 maja 2020 r. Komisja Europejska przyjęła dokument „Renovation wave” (Fala renowacji), który ma rozpocząć debatę nad wypracowaniem rozwiązań, które mają pobudzić trend renowacji budynków. Z jednej strony, podkreśla się, że remonty budynków mają poprawić ich efektywność energetyczną. Z drugiej strony, zakłada się, że zwiększenie skali remontów ma szansę pobudzić rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Zdaniem Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa ważnym elementem remontu domów, poza poprawą ich efektywności energetycznej, jest konieczność zapewnienia odpowiedniego komfortu ich mieszkańcom. Mówiąc o komforcie, mamy na myśli zapewnienie przede wszystkim odpowiedniej i stałej temperatury, ale też odpowiedniej wilgotności, wentylacji, nasłonecznienia. Ważne jest, żeby nie zapominać o tych elementach, bo ostatnie regulacje UE, w tym polskie, skupiają się przede wszystkim na samym budynku i efektywności energetycznej, pomijając fakt, że ostatecznie w tym budynku mają przebywać ludzie. W efekcie takiego „technokratycznego” podejścia mamy dzisiaj dziesiątki (a może i setki) biurowców, bez otwieranych okien, w których istnieją tylko systemy mechanicznej wentylacji, o których szkodliwości przekonujemy się szczególnie dzisiaj, gdzie to właśnie przez systemy zamkniętej wentylacji może dochodzić do propagowania wirusa COVID – 19 w budynku.

Uważamy, iż wiele ciekawych konkluzji lub nawet postulatów można zbudować na bazie corocznego raportu firmy Velux Polska Sp. z o.o. : „Barometr Zdrowych Domów” https://velcdn.azureedge.net/~/media/marketing/pl/pdf/barometr-zdrowych-domow/barometr-2019.pdf

 

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 16 LIPCA 2019 r.

W dniu 16 lipca 2019 r. odbyło się w siedzibie Konfederacji Lewiatan w Warszawie spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa, Konfederacji Lewiatan oraz przedstawiciele administracji publicznej.

Ze strony administracji publicznej w spotkaniu wzięli udział:

 1. Roman Sobczak – Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych w Głównym Inspektoracie Nadzoru Budowalnego
 2. Krzysztof Piątek – z-ca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 3. Łukasz Rymarz – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Ze strony Konfederacji Lewiatan i Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa, udział wzięli przedstawiciele następujących firm:

 1. CEMEX
 2. Termo Organika Sp. z o.o.
 3. Ceramika Paradyż Sp. z o.o.
 4. Henkel Polska Sp. z o.o.
 5. Bolix S.A.
 6. Saint-Gobain
 7. Velux Sp. z o.o.
 8. Kancelarii Piszcz i Wspólnicy sp.k.
 9. Kancelarii DZP
 10. Aquatech S.A.

Na spotkaniu, Jeremi Mordasewicz, Prezes Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa przedstawił prezentację, poruszającą m.in. następujące zagadnienia: 

 • diagnoza problemu nieuczciwej konkurencja na rynku materiałów budowlanych;
 • skutki i zagrożenia związane z obecnym stanem rzeczy dla konsumentów, dla producentów materiałów budowlanych oraz budżetu państwa;
 • postulowane działania komunikacyjne, administracyjne i legislacyjne.

W trakcie dalszej dyskusji uczestnicy spotkania przedstawili m.in. następujące wnioski i postulaty:

 • zapewnienie uczciwej konkurencji jest konieczne dla prowadzenia racjonalnej alokacji, aby przyspieszyć wzrost inwestycji i przejść z fazy ilości do fazy rozwoju i podniesienia jakości; 
 • ograniczenie nieuczciwej konkurencji oraz zacieśnienie współpracy związków, dystrybutorów i organów kontrolnych jak: GUNB, UOKIK, administracja skarbowa i jednostki badawcze;
 • wymiana doświadczeń pozwoli podnieść efektywność rynku i kontroli jakości materiałów budowlanych.

W dalszej części spotkania przedstawiciele branży budowlanej przedstawili po krótce zarys swoich problemów, z którymi zmagają się na co dzień.

(więcej…)

Podziękowania dla Ryszarda Kowalskiego – wieloletniego Prezesa Związku

Ryszard Kowalski, który nieprzerwanie od 2002 roku piastował stanowisko Prezesa Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa, którego kadencja wygasła w tym roku, po tych wielu latach współpracy, postanowił nie kandydować na stanowisko Prezesa Zarządu.

„W związku z powyższym chcielibyśmy złożyć ogromne podziękowania Ryszardowi Kowalskiemu za dotychczasową, długoletnią pracę, którą włożył w tworzenie i rozwój Związku. Dziękujemy za coroczne wspaniałe Konferencje dla Budownictwa,  wyrazy szacunku i wdzięczności za ogrom pracy.  Pozostajemy z  nadzieją na dalszą owocną współpracę i wsparcie w działaniach Związku.”

– Jacek Siwiński, przewodniczący Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Związku – Zmiana Władz

 

Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa dokonało zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku oraz sprawozdania władz Związku minionej kadencji. Jednocześnie wobec upływającej kadencji, dokonano wyboru nowej Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Jacek Siwiński – Prezes Velux Polska Sp. z o.o.

Członkowie Rady Nadzorczej:

 • Dariusz Stachura – Termo Organika Sp. z o.o.
 • Piotr Ciborowski – Henkel Polska Sp. z o.o.
 • Jacek Różycki – Roca Polska Sp. z o.o.
 • Marek Kukuryka – Lecico CEE Sp. z o.o.
 • Stanisław Tępiński – Ceramika Paradyż Sp. z o.o.

W związku z końcem kadencji dotychczasowego Prezesa Związku, Ryszarda Kowalskiego, Rada Nadzorcza, na swoim pierwszym posiedzeniu, dokonała wyboru nowego Prezesa Związku, którym został Jeremi Mordasewicz.

„Podstawowy cel Związku pozostaje bez zmian. Jest nim tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w branży materiałów budowlanych, w tym przeciwdziałanie wzrostowi kosztów pracy i energii, rozwój szkolnictwa zawodowego, uproszczenie zatrudniania cudzoziemców, ograniczenie niepewności w zakresie podatków. Nadal szczególną uwagę będziemy przywiązywać do zapewnienia uczciwej konkurencji na rynku wyrobów budowlanych, aby zwyciężali przedsiębiorcy najbardziej efektywni, a nie pozbawieni skrupułów. Zacieśnimy współpracę z organizacjami reprezentującymi poszczególne segmenty rynku: ceramiki, cementu, izolacji, instalacji.”

– Jeremi Mordasewicz

*******Jeremi Mordasewicz jest absolwentem Wydziału Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej. Pracował jako inżynier na budowach w Polsce i za granicą, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca. Wieloletni doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, członek Rady Dialogu Społecznego oraz rad nadzorczych ZUS i Forum Obywatelskiego Rozwoju.

X Jubileuszowa Konferencja dla Budownictwa

 

W dniach 28 – 30 listopada 2018 odbyła się w Hotelu InterContinental Warszawa – X Konferencja dla Budownictwa.

Pobierz program konferencji (PDF)