CPR – niezbędne informacje

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305 z dnia 9 marca 2011 rustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchyla Dyrektywę 89/106/EWG o wyrobach budowlanych.

 

Warto przypomnieć, że przepisy Rozporządzenia PE i Rady UE, w przeciwieństwie do Dyrektywy, obowiązują bezpośrednio, dlatego ich szczegółowa znajomość wydaje się być istotna.

Cechą charakterystyczną większości europejskich aktów prawnych jest ich nieprecyzyjność i niejednoznaczność, co wiąże się m.in. z aspektami politycznymi.

Ze względu na trudności w ich jednoznacznym stosowaniu, postaramy się pomóc polskim przedsiębiorstwom w ich interpretacji. W odpowiednich podpunktach tego rozdziału będą dostępne nie tylko wszystkie dokumenty z zakresu CPR, ale także wyjaśnienia i komentarze. Uruchamiamy także skrzynkę pytań: „Warto pytać, warto wiedzieć”, gdzie będziemy publikować odpowiedzi na nadesłane pytania.

Rozporządzeniu  PE i Rady UE towarzyszyć będzie nowelizacja ustawy o wyrobach. Będziemy publikować założenia nowelizacji (te już są), projekt ustawy oraz opinie i komentarze.