Procedury badawcze i instrukcje

Kontrolne badania konsumenckie wyrobów budowlanych dostępnych na rynku polskim zlecane są przez Związek zawsze z zachowaniem trzech zasad:
1. obiektywny wybór próbek
2. prawidłowość metod badawczych
3. takie same zasady oceny dla wszystkich próbek

Badanie klejów do styropianu, 2012
Instrukcja zakupu
Procedura poboru i badania próbki
Protokół z pobrania
Protokół informacyjny

Badanie okien PCV, 2011
Metodologia badania (1,3 MB)
Instrukcja zakupu

Badanie klejów do styropianu, 2010
Porozumienie Związek – ITB
Nawet 30% materiałów budowlanych może nie spełniać deklarowanych parametrów. W odpowiedzi na to zjawisko Instytut Techniki Budowlanej oraz Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa zawarły Porozumienie (500 kB), na podstawie którego będą badać parametry wyrobów budowlanych i publikować wyniki tych badań. Ustalona także została Instrukcja (71 kB) dotycząca zasad zakupów i badania wyrobów budowlanych.