Badania styropianu, 2010

Badanie styropianu
Badano dwie właściwości użytkowe styropianu – ściskanie i rozciąganie. Dla obu zharmonizowana norma europejska określa metody ich badania, ale nie istnieją dla tych własności wielkości progowe. Oznacza to, że parametry tych właściwości mogą być w zasadzie dowolne, ale zgodne z deklaracją producenta. I właśnie ta zgodność była przedmiotem badania. Badaniu ściskania poddano 13 próbek styropianu. Deklarowane przez producenta wartości spełniło 46%.
Badaniu rozciągania poddano 5 próbek. Dwie próbki były zgodne z deklaracją producenta.