Badania okien, 2011

Badanie okien
Przedmiotem przeprowadzonych badań były drzwi balkonowe dwuskrzydłowe ze słupkiem ruchomym.
Proces weryfikacji objął trzynastu producentów oferujących swoje produkty na rynku regionalnym lub ogólnopolskim, dostępne w autoryzowanych punktach sprzedaży.

 1. AdamS H. Pędzich
 2. Stollar Okna i Drzwi
 3. Drutex
 4. Termo Profil
 5. Plastimet
 6. Eko Okna
 7. Budvar Centrum
 8. Śląska Fabryka Okien KNS
 9. Oknoplast
 10. Podlaska Fabryka Okien i Drzwi Witraż
 11. Okna Rąbień
 12. Petecki
 13. Dobroplast

Po weryfikacji trzech parametrów: wodoszczelności, przepuszczalności powietrza i odporności na obciążenie wiatrem, tylko 3 okna firm – Budvar, Stollar, Oknoplast – uzyskały w 100% wyniki zgodne lub lepsze od wartości deklarowanych przez producenta. Ponownej weryfikacji, poddane też zostały dane charakteryzujące okno firmy Drutex z uwagi na zgłaszanie przez przedmiotową spółkę zastrzeżenia.
W wyniku ponownej analizy ustalono:

a) okno firmy Drutex opatrzone było przez producenta mylną informacją (naklejka na oknie) a dystrubutor-sprzedawca przekazał niewłaściwe świadectwo o parametrach okna. Stąd powstała rozbieżność pomiędzy parametrami produktu a wprowadzonym do tabeli wyników parametrami deklarowanymi przez producenta,

b) po ustaleniu przyczyny błędu i zweryfikowaniu deklarowanych wartości, okno firmy Drutex okazało się być prawidłowe.

Przedmiotowa sytuacja wskazuje, iż usprawiedliwione jest twierdzenie, że producenci, szczególnie ci posiadający znaczny udział w rynku i pretendujący do określonej pozycji, powinni zmaksymalizować wysiłki zmierzające do zwiększenia prawidłowości informacji umieszczanych na produktach, nie tylko po to, aby uniknąć opisanych wyżej sytuacji, ale w szczególności aby nie być posądzonym o wprowadzanie do obrotu towarów posiadających oznaczenie wprowadzające w błąd, co stanowi przecież czyn nieuczciwej konkurencji ( art. 3 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. , Dz.U. 2003 Nr 153 poz.1503 j.t.ze zm.).

Pozostałe okna można podzielić na dwie grupy:

 • Okna, które posiadały parametry niezgodne z deklaracją, ale spełniające minimalne wymagania,
 • Okna, których parametry  wykluczają możliwości ich zastosowania.

Zestawienie badanych okien PCV

Proces weryfikacji ujawnił też nagminne przypadki braku dostatecznej dokumentacji informacyjnej pozwalającej stwierdzić jakie producent deklaruje właściwości wyrobu, nie dołączanie certyfikatów i deklaracji zgodności, co świadczy o tym, że producenci nie są świadomi lub nie chcą ujawniać faktycznych właściwości oferowanego produktu. Takie zachowanie może sugerować próby uzyskania przewagi rynkowej nad rzetelnymi i uczciwymi producentami.