Badania wyrobów budowlanych

Głównym celem działania Związku jest walka z nieuczciwą konkurencją i dokładanie starań, aby rynek sprzyjał rzetelnym i kompetentnym przedsiębiorcom.

Jednym z przejawów nieuczciwości jest wprowadzanie na rynek wyrobów budowlanych o parametrach niezgodnych z deklarowanymi przez producenta. Niepełnowartościowy wyrób oznacza dla końcowego Klienta wyższe koszty eksploatacji, dodatkowe nakłady i mnóstwo problemów. Reasumując – ponosi on podwójne koszty.

Ale „oszczędnie” wyprodukowane wyroby to także nieuczciwa konkurencja wobec rzetelnych producentów, którzy oferując pełnowartościowe wyroby nie są w stanie obniżać kosztów surowców, wytworzenia czy upraszczać procesy kontroli produkcji. Skala negatywnych zjawisk na rynku wyrobów budowlanych jest niepomijalna. Dlatego też, Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa wraz z ITB rozpoczął cykl badań materiałów budowlanych powszechnie dostępnych na rynku polskim.