Zapraszamy na bezpłatne webinarium: Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (CPR) – rewolucja czy ewolucja? – 29.04.2021 r. godz. 11.00

Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa zaprasza na webinarium z udziałem Pana Krzysztofa Hetmana – Posła do Parlamentu Europejskiego:

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (CPR) – rewolucja czy ewolucja?

Komisja Europejska prowadzi od zeszłego roku bardzo intensywne prace nad nowym podejściem do rozporządzenia nr 305/2011 ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. W zeszłym roku prowadzone były szerokie konsultacje w tym zakresie.

Pan Poseł do PE Krzysztof Hetman przedstawi aktualny stan prac nad rozporządzeniem oraz zmiany proponowane przez Komisję Europejską. Polska jest czołowym producentem wyrobów budowlanych w Europie, zatem jako bardzo ważny obszar krajowej gospodarki. Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa aktywnie włączył się w prace nad rozporządzeniem CPR i reprezentuje stanowisko swoich Członków w tym zakresie. Niestety ciągle nie wiadomo jak duże zmiany czekają producentów wyrobów budowlanych.

Termin: 29.04.2021 godz. 11:00-12:30

Plan webinarium:

 • Krótkie wprowadzenie, Szymon Firląg, ZPPMdB
 • Stan prac nad rozporządzeniem CPR, Krzysztof Hetman, Poseł do PE, około 20-25 min
  • zmiany proponowane przez Komisję Europejską
  • dotychczasowe prace w Parlamencie Europejskim, raport komisji IMCO
  • spodziewany kierunek zmian
 • Pytania i dyskusja
 • Działania Związku w zakresie nowelizacji CPR, Szymon Firląg, ZPPMdB, około 20-25 min
  • stanowisko Członków Związku
  • apel do polskich władz dotyczący CPR
  • wstępne wyniki i ustalenia ankiety przeprowadzonej przez Komisję Europejską
 • Pytania i dyskusja
 • Podsumowanie, Szymon Firląg, ZPPMdB

Odpłatność: webinarium bezpłatne, liczba miejsc ograniczona

Platforma: ZOOM

Link do spotkania:

https://zoom.us/meeting/register/tJUudO-qrTooE9TC9N6YMviGPNj7_VVm8Hvl

Zapraszamy na bezpłatne webinarium: Cyfryzacja procesu budowlanego – 11.03.2021 r. godz. 12.00

Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa i firma Siemens zapraszają na webinarium: Cyfryzacja procesu budowlanego.

Pani Minister Dorota Cabańska z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego przedstawi działania instytucji w zakresie cyfryzacji procesu budowlanego. Pan Maciej Dejer z Klastra BIM opowie jak wesprzeć cyfryzację w firmach produkujących materiały budowlane. Webinarium zakończy dyskusja firm z sektora budowlanego dotycząca możliwych korzyści z procesu cyfryzacji.

Termin: 11.03.2021 godz. 12:00-13:30

Plan webinarium:

 • Krótkie wprowadzenie, Szymon Firląg, ZPPMdB
 • Cyfryzacja w budownictwie, Dorota Cabańska, GUNB około 20-25 min
  • Działania zrealizowane i planowane w zakresie cyfryzacji procesu budowlano – inwestycyjnego
  • Projekt ZONE i Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  • Mapa drogowa cyfryzacji w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego
 • Pytania i dyskusja
 • Działania wspierające cyfryzację w firmach produkujących materiały budowlane Maciej Dejer, Klaster BIM, około 20-25 min
  • nowoczesne i innowacyjne technologie
  • wykorzystanie BIM na różnych etapach procesu budowlanego
  • wykorzystanie cyfryzacji w procesie prefabrykacji
 • Pytania i dyskusja
 • Czy sektor budowlany korzysta z cyfryzacji? moderowana dyskusja z udziałem producentów materiałów budowlanych i firm budowlanych: Siemens, Termo Organika, Velux, około 20-25 min
 • Podsumowanie, Szymon Firląg, ZPPMdB

Odpłatność: webinarium bezpłatne, liczba miejsc ograniczona

Platforma: ZOOM

Link do spotkania: https://zoom.us/meeting/register/tJUoceurqz8rGtGoKkShYOxCkPUDWFK-Qr1l

 

Prezes Związku wziął udział w debacie dotyczącej neutralności klimatycznej

Prezes Szymon Firląg był gościem na debacie zainicjowanej przez Grupę Selena, na temat neutralności klimatycznej.

Dekarbonizacja budownictwa niesie ze sobą same korzyści, a Unia Europejska widzi w tym sektorze ogromny potencjał – mówił Szymon Firląg, prezes Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa, podczas debaty zainicjowanej przez Grupę Selena na temat neutralności klimatycznej. Wyzwanie, jakie stoi przed branżą, jest jednak bardzo ambitne i wymaga współpracy wielu podmiotów. Zaproszeni eksperci dyskutowali, jakie warunki muszą być spełnione, by sektor budownictwa osiągnął neutralność klimatyczną do 2050 r.

Relację z debaty można przeczytać w Pulsie Biznesu

link do artykułu

 

Zapraszamy na bezpłatne webinarium: Rynek materiałów budowlanych w czasie pandemii. Termin: 18 lutego 2021 r.

Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa zaprasza na webinarium

Rynek materiałów budowlanych w czasie pandemii

Wspólnie z ekspertami CAB i GfK postaramy się ocenić jak rynek materiałów budowlanych poradził sobie w roku 2020 oraz zastanowić nad perspektywami na przyszłość. Pan Maksymilian Miros z Centrum Analiz Branżowych (CAB) podsumuje rok 2020 w skali makro. Następnie Pan Marcelin Matusiak z Growth from Knowledge (GfK) postara się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak dostosować strategię sprzedaży do potencjałów w post-pandemicznym kanale dystrybucji.

Termin: 18.02.2021 godz. 14:00-15:30

Plan webinarium:

 • Krótkie wprowadzenie, Szymon Firląg, ZPPMdB
 • Budownictwo w czasie pandemii. Jak polscy producenci materiałów budowlanych poradzili sobie w 2020 roku? Maksymilian Miros, CAB
  • wyniki polskiego budownictwa kubaturowego w 2020 roku, perspektywy na 2021 rok
  • sprzedaż wybranych grup materiałów budowlanych w 2020 roku
  • wpływ pandemii na decyzje remontowe Polaków
 • Pytania i dyskusja
 • Gdzie sprzedawać? Czyli jak dostosować strategię sprzedaży do potencjałów w post-pandemicznym kanale dystrybucji?, Marcelin Matusiak, GfK
  • czy wystarczająco dobrze „kryjemy” rynek (dystrybucję)?
  • czy jesteśmy w punktach sprzedaży o najwyższym potencjale?
  • gdzie sieć sprzedaży powinna być gęstsza (tzw. strategia „wypalania białych plam”)?
  • w których punktach intensyfikować działania Trademarketingowe?
  • których punktów sprzedaży nie widzimy w naszym CRM i czy powinniśmy je pozyskać?
 • Pytania i dyskusja
 • Podsumowanie, Szymon Firląg, ZPPMdB

 

Odpłatność: webinarium bezpłatne, liczba miejsc ograniczona

Platforma: ZOOM

Link do spotkania: https://zoom.us/meeting/register/tJYkcOqvqDIvG9J3IOHMde2OZOOpa69sdBhy

 

Prelegenci:

 • Marcelin Matusiak

Absolwent Zarządzania i Marketingu na UMK w Toruniu oraz Business Intelligence na SGH w Warszawie. Zrealizował ponad 600 projektów analitycznych i badawczych (ilościowych, jakościowych, geomarketingowych, eksperymentalnych, testów, etc.) dla sektora remontowo-budowlanego. Koordynuje pracę multi-dyscyplinarnego zespołu analityczno-badawczego. Jego zawodowym obszarem zainteresowania są procesy decyzyjne klientów i doradztwo strategiczne w obszarach: ekspansji sprzedaży, Customer Journey, CX, Brand Management i Customer Intelligence. Szkoleniowiec i prelegent licznych konferencji branżowych. Prywatnie pasjonat prac w ogrodzie i Aikido.

 • Maksymilian Miros

Analityk rynku, od 12 lat związany z Centrum Analiz Branżowych. Specjalizuje się w analizach rynku materiałów budowlanych, w szczególności rynku okienno-drzwiowego. Współorganizator eventów dla producentów materiałów budowlanych, autor artykułów o tematyce budowlanej.

Zapraszamy na bezpłatne webinarium: Fala Renowacji – zielone budynki, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia. Termin: 14 stycznia 2021 r.

Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa (ZPPMdB) oraz Buildings Performance Institute Europe (BPIE) zapraszają na wspólne webinarium:

Fala Renowacji – zielone budynki, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia

Fala Renowacji to dokument Komisji Europejskiej, którego celem jest zwiększenie skali termomodernizacji budynków, co pozwoli na osiągnięcie neutralności klimatycznej i przezwyciężenie kryzysu związanego z COVID-19.

BPIE to czołowa, niezależna organizacja ekspercka, której celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków w krajach Europy. Jej raporty, stanowiska i materiały są często wykorzystywane przy tworzeniu polityk i regulacji Unii Europejskiej.

Termin: 14.01.2021 godz. 14:00-15:30

Plan webinarium:

 • Krótkie wprowadzenie, Szymon Firląg, ZPPMdB
 • Fala Renowacji – zielone budynki, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia, Mariangiola Fabbri, BPIE (prezentacja w języku angielskim)
  • zawartość i orientacyjny harmonogram
  • wsparcie termomodernizacji w ramach Europejskiego Instrumentu Odbudowy
 • Pytania i dyskusja
 • Fala Renowacji z polskiej perspektywy, Szymon Firląg, ZPPMdB
  • efektywność istniejących programów wspierających termomodernizację budynków
  • bariery stojące na drodze termomodernizacji budynków jednorodzinnych
 • Pytania i dyskusja
 • Podsumowanie, Szymon Firląg, ZPPMdB

Odpłatność: webinarium bezpłatne, liczba miejsc ograniczona

Platforma: ZOOM

Link do spotkania: https://zoom.us/meeting/register/tJwof-Gpqj0iHNYAuVAhsDGxoWTQVhWk4W4y

Spotkanie Rady Nadzorczej i Członków Związku 07 grudnia 2020 r.

W dniu 07 grudnia 2020 r., w formie online, odbyło się spotkanie Rady Nadzorczej Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa, oraz Członków Związku.

Przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Związku, za ostatnie półrocze, oraz omówione kolejne plany i działania, które Związek zamierza podjąć w najbliższym czasie, m.in. tematy związane z Nadzorem Budowlanym, uczciwą konkurencją, legislacją, zieloną transformacją, dystrybucją środków unijnych, oraz szkolnictwem zawodowym.

Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa otrzymał od Głównego Inspektora Sanitarnego, do konsultacji, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa otrzymał od Głównego Inspektora Sanitarnego, do konsultacji, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

W odpowiedzi, Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa, przesłał w dniu 12 listopada 2020 r. swoje uwagi,

W linku poniżej projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, oraz uwagi Związku przesłane w odpowiedzi na projekt.

projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia_ 08.10.2020 r..pdf

Uwagi Związku_Główny Inspektor Sanitarny.pdf

SPOTKANIE WIODĄCYCH PRODUCENTÓW OKIEN dotyczące procedury badań okien przez Nadzór Budowlany.

W dniu 15.10.2020 r., odbyło się online spotkanie, na którym, obecni byli:

 1. Ambrozik Adam -Velux Polska Sp. z o.o.
 2. Firląg Szymon – Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa
 3. Furtan Mirosław – Drutex S.A.
 4. Głuszcz Artur – MS Okna Sp. z o.o.
 5. Kurzydem Adam – Eko – Okna S.A.
 6. Kwarciak Sławomir – Fakro Sp. z o.o.
 7. Łukaszczyk-Haslik Ewa – Fakro Sp. z o.o.
 8. Maciejewski Andrzej- radca prawny, Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy sp.k.
 9. Tomaszek Joanna – Eko – Okna S.A.

Spotkanie miało na celu przygotowanie wspólnego stanowiska dotyczącego procedury badań okien przez Nadzór Budowlany. Związek wraz z innymi producentami okien, chce zwrócić się do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii,  z wnioskiem o zorganizowanie warsztatów, na których omówione byłyby wytyczne do jednakowego podejścia do spraw kontroli okien.

Szymon Firląg nowym prezesem Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

 

Z dniem 01 października 2020 r., Jeremiego Mordasewicza na stanowisku Prezesa Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa –zastąpi Szymon Firląg.

Zdaniem nowego Prezesa „Związek potrzebuje zwiększania swojej aktywności i dynamiki działania, aby skutecznie realizować swoje cele statutowe. Konieczne jest zacieśnienie współpracy z nadzorem budowlanym, administracją publiczną i jednostkami naukowobadawczymi. Związek musi aktywnie włączyć się w proces tworzenia prawa i polityk dotyczących producentów materiałów budowlanych. Nie tylko opiniować propozycje nowych aktów prawnych ale i występować z własnymi propozycjami. Forum Związku powinno być miejscem debaty dotyczącej przyszłości branży producentów materiałów budowlanych w kontekście wyzwań społecznych, ekonomicznych i środowiskowych.”

Dr inż. Szymon Firląg jest związany z Wydziałem Inżynierii Lądowej, Politechniki Warszawskiej. Prowadził badania w Passivhaus Institut w Niemczech, gdzie miał okazję przebywać, jako stypendysta Fundacji Nowickiego oraz Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Był zaangażowany w proces projektowania, budowy i certyfikacji pierwszych budynków pasywnych i energooszczędnych w Polsce. Dzięki stypendium Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej pracował w Lawrence Berkeley National Laboratory w USA.

Współpracował z Buildings Performance Institute Europe z Belgii, Research Executive Agency Komisji Europejskiej, Narodową Agencją Poszanowania Energii, Krajową Agencją Poszanowania Energii i Fundacją Poszanowania Energii, gdzie zajmował się projektami związanymi z efektywnością energetyczną budynków. Jest autorem licznych artykułów i książek oraz brał udział w kampaniach promujących budownictwo energooszczędne w Polsce.

Spotkanie Rady Nadzorczej Związku 26 marca 2021 r.

W dniu 26 marca 2021 r., w formie online, odbyło się spotkanie Rady Nadzorczej Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa.

Przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Związku, za ostatnie 4 miesiące, oraz omówione kolejne plany i działania, które Związek zamierza podjąć w najbliższym czasie, m.in. tematy związane z organizowanymi webinariami, ze zmianami dotyczącymi CPR, przygotowaniem raportu odnośnie jakości materiałów budowalnych.

Więcej artykułów