Zapraszamy na bezpłatne webinarium: Fala Renowacji – zielone budynki, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia. Termin: 14 stycznia 2021 r.

Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa (ZPPMdB) oraz Buildings Performance Institute Europe (BPIE) zapraszają na wspólne webinarium:

Fala Renowacji – zielone budynki, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia

Fala Renowacji to dokument Komisji Europejskiej, którego celem jest zwiększenie skali termomodernizacji budynków, co pozwoli na osiągnięcie neutralności klimatycznej i przezwyciężenie kryzysu związanego z COVID-19.

BPIE to czołowa, niezależna organizacja ekspercka, której celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków w krajach Europy. Jej raporty, stanowiska i materiały są często wykorzystywane przy tworzeniu polityk i regulacji Unii Europejskiej.

Termin: 14.01.2021 godz. 14:00-15:30

Plan webinarium:

 • Krótkie wprowadzenie, Szymon Firląg, ZPPMdB
 • Fala Renowacji – zielone budynki, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia, Mariangiola Fabbri, BPIE (prezentacja w języku angielskim)
  • zawartość i orientacyjny harmonogram
  • wsparcie termomodernizacji w ramach Europejskiego Instrumentu Odbudowy
 • Pytania i dyskusja
 • Fala Renowacji z polskiej perspektywy, Szymon Firląg, ZPPMdB
  • efektywność istniejących programów wspierających termomodernizację budynków
  • bariery stojące na drodze termomodernizacji budynków jednorodzinnych
 • Pytania i dyskusja
 • Podsumowanie, Szymon Firląg, ZPPMdB

Odpłatność: webinarium bezpłatne, liczba miejsc ograniczona

Platforma: ZOOM

Link do spotkania: https://zoom.us/meeting/register/tJwof-Gpqj0iHNYAuVAhsDGxoWTQVhWk4W4y

Spotkanie Rady Nadzorczej i Członków Związku 07 grudnia 2020 r.

W dniu 07 grudnia 2020 r., w formie online, odbyło się spotkanie Rady Nadzorczej Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa, oraz Członków Związku.

Przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Związku, za ostatnie półrocze, oraz omówione kolejne plany i działania, które Związek zamierza podjąć w najbliższym czasie, m.in. tematy związane z Nadzorem Budowlanym, uczciwą konkurencją, legislacją, zieloną transformacją, dystrybucją środków unijnych, oraz szkolnictwem zawodowym.

Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa otrzymał od Głównego Inspektora Sanitarnego, do konsultacji, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa otrzymał od Głównego Inspektora Sanitarnego, do konsultacji, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

W odpowiedzi, Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa, przesłał w dniu 12 listopada 2020 r. swoje uwagi,

W linku poniżej projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, oraz uwagi Związku przesłane w odpowiedzi na projekt.

projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia_ 08.10.2020 r..pdf

Uwagi Związku_Główny Inspektor Sanitarny.pdf

SPOTKANIE WIODĄCYCH PRODUCENTÓW OKIEN dotyczące procedury badań okien przez Nadzór Budowlany.

W dniu 15.10.2020 r., odbyło się online spotkanie, na którym, obecni byli:

 1. Ambrozik Adam -Velux Polska Sp. z o.o.
 2. Firląg Szymon – Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa
 3. Furtan Mirosław – Drutex S.A.
 4. Głuszcz Artur – MS Okna Sp. z o.o.
 5. Kurzydem Adam – Eko – Okna S.A.
 6. Kwarciak Sławomir – Fakro Sp. z o.o.
 7. Łukaszczyk-Haslik Ewa – Fakro Sp. z o.o.
 8. Maciejewski Andrzej- radca prawny, Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy sp.k.
 9. Tomaszek Joanna – Eko – Okna S.A.

 

Spotkanie miało na celu przygotowanie wspólnego stanowiska dotyczącego procedury badań okien przez Nadzór Budowlany. Związek wraz z innymi producentami okien, chce zwrócić się do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii,  z wnioskiem o zorganizowanie warsztatów, na których omówione byłyby wytyczne do jednakowego podejścia do spraw kontroli okien.

SPOTKANIE WIODĄCYCH PRODUCENTÓW OKIEN dotyczące procedury badań okien przez Nadzór Budowlany.

W dniu 15.10.2020 r., odbyło się online spotkanie, na którym, obecni byli:

 1. Ambrozik Adam -Velux Polska Sp. z o.o.
 2. Firląg Szymon – Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa
 3. Furtan Mirosław – Drutex S.A.
 4. Głuszcz Artur – MS Okna Sp. z o.o.
 5. Kurzydem Adam – Eko – Okna S.A.
 6. Kwarciak Sławomir – Fakro Sp. z o.o.
 7. Łukaszczyk-Haslik Ewa – Fakro Sp. z o.o.
 8. Maciejewski Andrzej- radca prawny, Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy sp.k.
 9. Tomaszek Joanna – Eko – Okna S.A.

 

Spotkanie miało na celu przygotowanie wspólnego stanowiska dotyczącego procedury badań okien przez Nadzór Budowlany. Związek wraz z innymi producentami okien, chce zwrócić się do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii,  z wnioskiem o zorganizowanie warsztatów, na których omówione byłyby wytyczne do jednakowego podejścia do spraw kontroli okien.

Szymon Firląg nowym prezesem Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

 

Z dniem 01 października 2020 r., Jeremiego Mordasewicza na stanowisku Prezesa Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa –zastąpi Szymon Firląg.

Zdaniem nowego Prezesa „Związek potrzebuje zwiększania swojej aktywności i dynamiki działania, aby skutecznie realizować swoje cele statutowe. Konieczne jest zacieśnienie współpracy z nadzorem budowlanym, administracją publiczną i jednostkami naukowobadawczymi. Związek musi aktywnie włączyć się w proces tworzenia prawa i polityk dotyczących producentów materiałów budowlanych. Nie tylko opiniować propozycje nowych aktów prawnych ale i występować z własnymi propozycjami. Forum Związku powinno być miejscem debaty dotyczącej przyszłości branży producentów materiałów budowlanych w kontekście wyzwań społecznych, ekonomicznych i środowiskowych.”

Dr inż. Szymon Firląg jest związany z Wydziałem Inżynierii Lądowej, Politechniki Warszawskiej. Prowadził badania w Passivhaus Institut w Niemczech, gdzie miał okazję przebywać, jako stypendysta Fundacji Nowickiego oraz Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Był zaangażowany w proces projektowania, budowy i certyfikacji pierwszych budynków pasywnych i energooszczędnych w Polsce. Dzięki stypendium Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej pracował w Lawrence Berkeley National Laboratory w USA.

Współpracował z Buildings Performance Institute Europe z Belgii, Research Executive Agency Komisji Europejskiej, Narodową Agencją Poszanowania Energii, Krajową Agencją Poszanowania Energii i Fundacją Poszanowania Energii, gdzie zajmował się projektami związanymi z efektywnością energetyczną budynków. Jest autorem licznych artykułów i książek oraz brał udział w kampaniach promujących budownictwo energooszczędne w Polsce.

Więcej artykułów